REKLAMA

PZ CORMAY S.A.: wyniki finansowe

2020-04-24 17:06
publikacja
2020-04-24 17:06
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
1._Pismo_Prezesa_Zarzadu_PZ_CORMAY_S.A._2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
2._Sprawozdanie_finansowe_PZ_CORMAY_S.A._2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
3._Sprawozdanie_Zarzadu_PZ_CORMAY_S.A._2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
4._Oswiadczenie_RN_PZ_CORMAY_S.A._KA_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
5._Sprawozdanie_z_badania_PZ_CORMAY_S.A._2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
6._Ocena_RN_PZ_CORMAY_S.A._sprawozdania_PZ_CORMAY_S.A._2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2019 2018 2019 2018
I. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW ,TOWARÓW I USŁUG 43444 41016 10099 9613
II. ZYSK ( STRATA ) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ -36651 -24589 -8520 -5763
III. ZYSK ( STRATA ) BRUTTO PRZED OPODATKOWANIEM -37385 -25108 -8691 -5884
IV. ZYSK (STRATA ) NETTO -37444 -25108 -8704 -5884
V. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 5254 -2919 1221 -684
VI. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ -13937 -4209 -3240 -986
VII. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ 10084 6907 2344 1619
VIII. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM 1401 -221 326 -52
IX. SUMA BIALNSOWA (KONIEC ROKU OBROTOWEGO 2019 / KONIEC ROKU OBROTOWEGO 2018) 112384 125565 26391 29201
X. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (KONIEC ROKU OBROTOWEGO 2019 / KONIEC ROKU OBROTOWEGO 2018) 15866 12049 3726 2802
XI. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (KONIEC ROKU OBROTOWEGO 2019 / KONIEC ROKU OBROTOWEGO 2018) 15466 18051 3632 4198
XII. KAPITAŁ WŁASNY OGÓŁEM (KONIEC ROKU OBROTOWEGO 2019 / KONIEC ROKU OBROTOWEGO 2018) 81052 95465 19033 22201
XIII. AKCJE ZWYKŁE WYEMITOWANY KAPITAŁ AKCYJNY (KONIEC ROKU OBROTOWEGO 2019 / KONIEC ROKU OBROTOWEGO 2018) 84205 84205 19773 19583
XIV. LICZBA AKCJI (SZT.) (KONIEC ROKU OBROTOWEGO 2019 / KONIEC ROKU OBROTOWEGO 2018) 84205 84205 84205 84205
XV. ZYSK ( STRATA ) NA JEDNĄ AKCJĘ -0,445 -0,320 -0,103 -0,075
XVI. WARTOŚĆ KSIĘGOWA NA JEDNĄ AKCJĘ (KONIEC ROKU OBROTOWEGO 2019 / KONIEC ROKU OBROTOWEGO 2018) 0,96 1,13 0,23 0,26
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
1. Pismo Prezesa Zarządu PZ CORMAY S.A._2019.pdf1. Pismo Prezesa Zarządu PZ CORMAY S.A._2019.pdf
2. Sprawozdanie_finansowe_PZ CORMAY S.A._2019.pdf2. Sprawozdanie_finansowe_PZ CORMAY S.A._2019.pdf
3. Sprawozdanie_Zarządu_PZ CORMAY S.A._2019.pdf3. Sprawozdanie_Zarządu_PZ CORMAY S.A._2019.pdf
4. Oświadczenie RN PZ CORMAY S.A._KA_2019.pdf4. Oświadczenie RN PZ CORMAY S.A._KA_2019.pdf
5. Sprawozdanie z badania_PZ CORMAY S.A._2019.pdf5. Sprawozdanie z badania_PZ CORMAY S.A._2019.pdf
6. Ocena_RN PZ CORMAY S.A._sprawozdania_PZ CORMAY S.A._2019.pdf6. Ocena_RN PZ CORMAY S.A._sprawozdania_PZ CORMAY S.A._2019.pdf

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-04-24 Janusz Płocica Prezes Zarządu
2020-04-24 Wojciech Suchowski Wiceprezes Zarządu
2020-04-24 Flavio Finotello Członek Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-04-24 Witold Rębacz Główny Księgowy
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Temperatura skacze, nagroda wzrasta! Otwórz konto i odbierz nawet 350 zł!

Temperatura skacze, nagroda wzrasta! Otwórz konto i odbierz nawet 350 zł!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki