0,9750 zł
-1,52% -0,0150 zł
PZ Cormay SA (CRM)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
1.GK_CORMAY_RS_H1_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
2.Sprawozdanie_Zarzadu_GK_CORMAY_H1_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
3.Raport_z_przegladu_GK_CORMAY_H1_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2019 półrocze /2018 półrocze / 2019 półrocze /2018
DANE DOTYCZĄCE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
I. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW ,TOWARÓW I USŁUG 31588 35081 7367 8275
II. ZYSK ( STRATA ) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 5290 -2092 1234 -493
III. ZYSK ( STRATA ) BRUTTO PRZED OPODATKOWANIEM -816 -10 -190 -2
IV. ZYSK (STRATA ) NETTO -932 -86 -217 -20
V. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ -3076 1746 -717 412
VI. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ 56789 -3279 13244 -773
VII. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ -2406 825 -561 195
VIII. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO ,RAZEM 51307 -708 11965 -167
IX. SUMA BIALNSOWA (KONIEC PÓŁROCZA BIEŻĄCEGO ROKU 2019/KONIEC POPRZEDNIEGO ROKU OBROTOWEGO2018) 160160 161498 37667 37558
X. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (KONIEC PÓŁROCZA BIEŻĄCEGO ROKU 2019/KONIEC POPRZEDNIEGO ROKU OBROTOWEGO2018) 13839 12771 3255 2970
XI. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (KONIEC PÓŁROCZA BIEŻĄCEGO ROKU 2019/KONIEC POPRZEDNIEGO ROKU OBROTOWEGO2018) 27824 30027 6544 6983
XII. KAPITAŁ WŁASNY -OGÓŁEM (KONIEC PÓŁROCZA BIEŻĄCEGO ROKU 2019/KONIEC POPRZEDNIEGO ROKU OBROTOWEGO2018) 118497 118700 27869 27605
XIII. AKCJE ZWYKŁE WYEMITOWANY KAPITAŁ AKCYJNY (KONIEC PÓŁROCZA BIEŻĄCEGO ROKU 2019/KONIEC POPRZEDNIEGO ROKU OBROTOWEGO2018) 84205 84205 19804 19583
XIV. LICZBA AKCJI(SZT) (KONIEC PÓŁROCZA BIEŻĄCEGO ROKU 2019/KONIEC POPRZEDNIEGO ROKU OBROTOWEGO2018) 84205 84205 84205 84205
XV. ZYSK ( STRATA ) NA JEDNĄ AKCJĘ -0,009 -0,003 -0,002 -0,001
XVI. WARTOŚĆ KSIĘGOWA NA JEDNA AKCJĘ (KONIEC PÓŁROCZA BIEŻĄCEGO ROKU 2019/KONIEC POPRZEDNIEGO ROKU OBROTOWEGO2018) 1,41 1,41 0,33 0,33
DANE DOTYCZĄCE SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
XVII. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW ,TOWARÓW I USŁUG 20186 19503 4708 4600
XVIII. ZYSK ( STRATA ) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 1107 -1094 258 -258
XIX. ZYSK ( STRATA ) BRUTTO PRZED OPODATKOWANIEM 819 -1082 191 -255
XX. ZYSK (STRATA ) NETTO 819 -1082 191 -255
XXI. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 4916 1879 1146 443
XXII. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ -982 -3243 -229 -765
XXIII. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ -2398 825 -559 195
XXIV. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO ,RAZEM 1536 -539 358 -127
XXV. SUMA BIALNSOWA (KONIEC PÓŁROCZA BIEŻĄCEGO ROKU 2019/KONIEC POPRZEDNIEGO ROKU OBROTOWEGO2018) 139256 125565 32751 29201
XXVI. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (KONIEC PÓŁROCZA BIEŻĄCEGO ROKU 2019/KONIEC POPRZEDNIEGO ROKU OBROTOWEGO2018) 13130 12049 3088 2802
XXVII. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (KONIEC PÓŁROCZA BIEŻĄCEGO ROKU 2019/KONIEC POPRZEDNIEGO ROKU OBROTOWEGO2018) 14784 18051 3477 4198
XXVIII. KAPITAŁ WŁASNY -OGÓŁEM (KONIEC PÓŁROCZA BIEŻĄCEGO ROKU 2019/KONIEC POPRZEDNIEGO ROKU OBROTOWEGO2018) 111342 95465 26186 22201
XXIX. AKCJE ZWYKŁE WYEMITOWANY KAPITAŁ AKCYJNY (KONIEC PÓŁROCZA BIEŻĄCEGO ROKU 2019/KONIEC POPRZEDNIEGO ROKU OBROTOWEGO2018) 84205 84205 19804 19583
XXX. LICZBA AKCJI(SZT) (KONIEC PÓŁROCZA BIEŻĄCEGO ROKU 2019/KONIEC POPRZEDNIEGO ROKU OBROTOWEGO2018) 84205 84205 84205 84205
XXXI. ZYSK ( STRATA ) NA JEDNĄ AKCJĘ 0,010 -0,014 0,002 -0,003
XXXII. WARTOŚĆ KSIĘGOWA NA JEDNA AKCJĘ (KONIEC PÓŁROCZA BIEŻĄCEGO ROKU 2019/KONIEC POPRZEDNIEGO ROKU OBROTOWEGO2018) 1,32 1,13 0,31 0,26


-Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu ( skonsolidowanego
sprawozdania z sytuacji finansowej ) prezentuje się na koniec półrocza
bieżącego roku obrotowego 30-06-2019 /koniec poprzedniego roku
obrotowego 31-12-2018-Wybrane dane finansowe ze skróconego bilansu (
skróconego sprawozdania z sytuacji finansowej )prezentuje się na koniec
półrocza bieżącego roku obrotowego 30-06-2019 / koniec poprzedniego roku
obrotowego 31-12-2018


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
1.GK_CORMAY_RS_H1_2019.pdf1.GK_CORMAY_RS_H1_2019.pdf Półroczne Sprawozdanie Finansowe GK Cormay za I półrocze 2019
2.Sprawozdanie_Zarzadu_GK_CORMAY_H1_2019.pdf2.Sprawozdanie_Zarzadu_GK_CORMAY_H1_2019.pdf Sprawozdanie Zarządu GK Cormay za I półrocze 2019
3.Raport_z_przegladu_GK_CORMAY_H1_2019.pdf3.Raport_z_przegladu_GK_CORMAY_H1_2019.pdf Raport z przeglądu Sprawozdania Finansowego za I półrocze 2019

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-08-23 Janusz Płocica Prezes Zarządu
2019-08-23 Wojciech Suchowski Wiceprezes Zarządu
2019-08-23 Flavio Finotello Członek Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.