REKLAMA

PURE BIOLOGICS S.A.: Pierwsze podanie cząsteczki modelowej w badaniach in vivo projektu PB003

2022-09-22 09:09
publikacja
2022-09-22 09:09
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 13 / 2022
Data sporządzenia: 2022-09-22
Skrócona nazwa emitenta
PURE BIOLOGICS S.A.
Temat
Pierwsze podanie cząsteczki modelowej w badaniach in vivo projektu PB003
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Pure Biologics S.A. [Spółka, Emitent] powziął dziś informację, że 19 września 2022 r. spółka The Jackson Laboratory rozpoczęła badanie in vivo realizowane w ramach projektu PB003, stanowiące przedmiot umowy na podwykonawstwo [Umowa] zawartej z Pure Biologics S.A.

Celem rozpoczynającego się badania na zwierzętach jest zbadanie modelowej cząsteczki PB003 pod kątem farmakokinetyki [PK] oraz tolerancji w organizmie żywym. W badaniu wyznaczony zostanie okres półtrwania we krwi, jak również aspekty związane z bezpieczeństwem przy podaniu w dwóch różnych dawkach cząsteczki będącej połączeniem przeciwciała z immunoligandem w nowatorski format terapeutyczny. Wyniki badania dostarczą informacji pozwalających oszacować stabilność i profil bezpieczeństwa wysoce innowacyjnego formatu PB003 u pacjentów z nowotworami. Podanie cząsteczki modelowej zwierzętom rozpoczyna etap badań in vivo w projekcie PB003.

The Jackson Laboratory z siedzibą w Bar Harbor, Maine, USA jest wiodącą amerykańską firma świadcząca usługi badań na zwierzętach.

Zawarta Umowa jest istotna ze względu na fakt przejścia projektu PB003 do etapu badań na zwierzętach, zbliżającego Spółkę do etapu potencjalnej komercjalizacji. Przejście do etapu przedklinicznych badań koncepcyjnych zmniejsza również ryzyka rozwoju własnych cząsteczek, co pomaga wycenić projekt na mapie transakcji referencyjnych.

Powyższa informacja została uznana za spełniającą kryteria art. 7 ust. 1 MAR ze względu na jej pozytywny wpływ na długoterminowe perspektywy rozwoju Emitenta.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-09-22 Filip Jeleń Prezes Zarządu
2022-09-22 Romuald Harwas Wiceprezes Zarządu
2022-09-22 Petrus Spee Wiceprezes Zarządu
Tematy
(Nie) wszystko o regularnym inwestowaniu

(Nie) wszystko o regularnym inwestowaniu

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki