REKLAMA
ZAPISZ SIĘ

PURE BIOLOGICS S.A.: Komunikat w sprawie daty rejestracji akcji serii G w KDPW

2023-01-25 17:04
publikacja
2023-01-25 17:04
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 8 / 2023
Data sporządzenia: 2023-01-25
Skrócona nazwa emitenta
PURE BIOLOGICS S.A.
Temat
Komunikat w sprawie daty rejestracji akcji serii G w KDPW
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Pure Biologics S.A. z siedzibą we Wrocławiu [“Spółka", “Emitent"] informuje, że w dniu 25 stycznia 2023 r. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. [„KDPW"] wydał komunikat w sprawie daty rejestracji w KDPW 450.000 akcji Spółki na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł każda, oznaczonych kodem ISIN PLPRBLG00010. Zgodnie z treścią komunikatu rejestracja ww. akcji w KDPW nastąpi 27 stycznia 2023 r.

Podstawa prawna szczegółowa:
§17 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-01-25 Filip Jeleń Prezes Zarządu
2023-01-25 Romuald Harwas Wiceprezes Zarządu
2023-01-25 Petrus Spee Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Teraz BMW X3 już za 1400 PLN netto/mies. w ofercie BMW Comfort Lease.

Teraz BMW X3 już za 1400 PLN netto/mies. w ofercie BMW Comfort Lease.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki