REKLAMA

PROCHEM: Zawarcie znaczącej umowy

2021-07-19 14:54
publikacja
2021-07-19 14:54
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 12 / 2021
Data sporządzenia: 2021-07-19
Skrócona nazwa emitenta
PROCHEM
Temat
Zawarcie znaczącej umowy
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd PROCHEM S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Emitent”), informuje, że w dniu 19 lipca 2021 r. otrzymał podpisaną umowę, którą Emitent zawarł z BIOAGRA S.A. o generalną realizację Inwestycji dla budowy instalacji pod nazwą „Budowa Kolumny Próżniowej wraz z urządzeniami towarzyszącymi do poprawy parametrów jakościowych etanolu w Zakładzie Produkcji Etanolu „Goświnowice””.
Termin wykonania umowy określono na maj 2022 roku.
Wynagrodzenie Emitenta obejmuje wynagrodzenie za prace projektowe oraz wynagrodzenie za Generalną Realizację Inwestycji, w tym marżę oraz pokrycie kosztów realizacji przedmiotu umowy, stąd ostateczna wysokość wynagrodzenia PROCHEM S.A. będzie możliwa do określenia po rozliczeniu poniesionych kosztów. Biorąc pod uwagę budżet inwestycji oraz rozmiar prac, przewidywane wynagrodzenie Emitenta wyniesie powyżej 15 mln zł.
W umowie zawarto postanowienia dotyczące kar umownych, ich wartość jest ograniczona do 300.000,00 złotych. Każda ze stron ma możliwość dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych ponad wysokość kar umownych, jednakże do kwoty nie przekraczającej 1,5 mln złotych.
Zarząd spółki Emitenta uznał, że powyższa informacja spełnia kryteria dla informacji poufnej określone w art. 7 ust. 1, 2 i 4 MAR z uwagi wartość umowy.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-07-19 Krzysztof Marczak Wiceprezes Zarządu
2021-07-19 Michał Dąbrowski Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Program BIZNESTANK w aplikacji ORLEN VITAY – najlepszy dla firm! Zamień kartę plastikową na eKartę.

Program BIZNESTANK w aplikacji ORLEN VITAY – najlepszy dla firm! Zamień kartę plastikową na eKartę.

Wpisz kod z karty BIZNESTANK w appkę ORLEN VITAY i korzystaj z rabatów na paliwo już dziś!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki