REKLAMA

PRIVATE EQUITY MANAGERS S.A.: Powołanie Członka Rady Nadzorczej Private Equity Managers S.A.

2021-04-20 22:03
publikacja
2021-04-20 22:03
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 24 / 2021
Data sporządzenia: 2021-04-20
Skrócona nazwa emitenta
PRIVATE EQUITY MANAGERS S.A.
Temat
Powołanie Członka Rady Nadzorczej Private Equity Managers S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Private Equity Managers S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 20 kwietnia 2021 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało Pana Grzegorza Warzochę na członka Rady Nadzorczej Spółki.
Grzegorz Warzocha nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku Spółki, nie jest wspólnikiem w konkurencyjnych wobec Spółki spółkach cywilnych, osobowych ani kapitałowych, nie jest członkiem organów w konkurencyjnych w stosunku do Spółki osobach prawnych oraz nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.
Informacje dotyczące posiadanego wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowisk wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej powołanego Członka Rady Nadzorczej Spółki:
Pan Grzegorz Warzocha w roku 1993 ukończył Wydział Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. W roku 2014 uzyskał stopień naukowy Doktora Nauk Ekonomicznych w dyscyplinie Finanse na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Od roku 2001 posiada uprawnienia biegłego rewidenta, dysponuje ponad dwudziestoletnią praktyką zawodową w realizacji projektów doradczych oraz badaniu sprawozdań finansowych podmiotów krajowych i zagranicznych.
Pan Grzegorz Warzocha był stypendystą ESC Tours (Francja). W latach 1993-2005 związany z polskim oddziałem Ernst&Young (obecnie EY), gdzie pracował m.in. na stanowiskach Menedżera i Senior Menedżera. W latach 2005-2009 pełnił funkcję Dyrektora i Członka Zarządu Deloitte Audyt. Od roku 2009 Partner w firmie doradczej AVANTA Auditors & Advisors z siedzibą we Wrocławiu. Pan Grzegorz Warzocha specjalizuje się w zagadnieniach związanych z planowaniem i pomiarem efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych oraz rachunkowością przekształceń gospodarczych i przejęć. Wieloletni Członek (FCCA) Brytyjskiego Stowarzyszenia Biegłych Księgowych ACCA. Autor profesjonalnych prezentacji oraz szkoleń z zakresu sprawozdawczości finansowej i finansów przedsiębiorstw. Pracownik naukowy i wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Pan Grzegorz Warzocha pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej MCI Capital ASI S.A. od 2015 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-20 Tomasz Czechowicz Prezes Zarządu
2021-04-20 Ewa Ogryczak Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki