REKLAMA

PRIMETECH S.A.: Wynik postępowania przetargowego na prace w kopalni dla MDPA

2021-04-09 21:18
publikacja
2021-04-09 21:18
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 6 / 2021
Data sporządzenia: 2021-04-09
Skrócona nazwa emitenta
PRIMETECH S.A.
Temat
Wynik postępowania przetargowego na prace w kopalni dla MDPA
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Primetech S.A. (dalej: "Emitent") informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym, tj. w dniu 9 kwietnia 2021 r. wiadomości o rozstrzygnięciu przez kopalnię Mines de Potasses d'Alsace S.A. z siedzibą w Wittelsheim (dalej: "MDPA", "Zamawiający") procedury przetargowej na dalsze, kilkuletnie prace w kopalni dla MDPA, w ramach którego to postępowania zgłoszenie Emitenta nie zostało dopuszczone do kolejnego etapu. MDPA dokonało wyboru oferty innych oferentów tym samym nie przedłużyło aktualnie realizowanego przez Emitenta kontraktu, który obowiązuje do 30.06.2021 r.


Emitent ,w ślad za informacjami przekazanymi w tym przedmiocie w raportach okresowych, wskazuje, iż równolegle przed Sądem Administracyjnym w Strasburgu (dalej: "Sąd) toczy się postępowanie zainicjowane przez Emitenta, dotyczące przedmiotowej procedury przetargowej i braku wykonania przez MDPA postanowienia wydanego przez ten Sąd, nakazującego w ocenie służb prawnych spółki anulowanie przetargu lub jego ponowne przeprowadzenie. Nadto, Emitent wskazuje, iż Sąd zarządzeniem wydanym w lutym 2021 r. postanowił o wszczęciu postępowania w sprawie nakazania wykonania uprzednio wydanego postanowienia i weryfikacji poprawności interpretacji przez MDPA jego treści. Zgodnie ze stanem na dzień publikacji niniejszego komunikatu Emitent w dalszym ciągu oczekuje na rozstrzygnięcie sprawy, wykonując równocześnie do dnia 30 czerwca 2021 r. prace w ww. kopalni, tj. do zakończenia aktualnie obowiązującego kontraktu.


Z uwagi na wysokie ryzyko finalnego braku pozytywnego rozstrzygnięcia sprawy przez Sąd na korzyść Emitenta, Emitent informuje, iż termin zakończenia prac w kopalni - tj. 30 czerwca 2021 r. - zgodnie ze stanem na dzień publikacji niniejszego raportu, nie ulega zmianie.W tym miejscu Emitent wskazuje, że podjął dostępne kroki prawne celem rozstrzygnięcia sprawy, natomiast w związku z otrzymaną decyzją MDPA, ustala wpływ tej decyzji na toczące się postępowanie.
W przypadku zmiany aktualnego stanu sprawy bądź prawomocnego rozstrzygnięcia sprawy przez Sąd, informacje w tym przedmiocie zostaną przekazane w formie raportu bieżącego.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-09 Jan Poświata Prezes Zarządu
2021-04-09 Jakub Dzierzęga Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki