REKLAMA

PRIMA MODA S.A.: wyniki finansowe

2021-04-29 01:43
publikacja
2021-04-29 01:43
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
List_Prezesa_Zarzadu_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Finansowe_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Zarzadu_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_z_badania_Prima_Moda_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2020 2019 2020 2019
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 15827 23701 3537 5510
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 5465 13069 1221 3038
III. Zysk (strata) brutto -1112 108 -249 108
IV. Zysk (strata) netto -1093 160 -244 37
V. Liczba akcji w sztukach 3200 3200 3200 3200
VI. Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro) -0,34 0,05 0,08 0,01
VII. Zobowiązania długoterminowe 1845 2425 400 269
VIII. Zobowiązania krótkoterminowe 14146 16053 3065 3770
IX. Wartość księgowa na akcję (zł/euro) 2,87 3,21 0,62 0,75
X. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 889 3734 199 868
XI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 0 1408 0 327
XII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 1054 -5100 236 -1186
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
List Prezesa Zarządu 2020.pdfList Prezesa Zarządu 2020.pdf List Prezesa Zarządu 2020
Sprawozdanie Finansowe 2020.pdfSprawozdanie Finansowe 2020.pdf Sprawozdanie Finansowe 2020
Sprawozdanie Zarządu 2020.pdfSprawozdanie Zarządu 2020.pdf Sprawozdanie Zarządu 2020
Sprawozdanie z badania Prima Moda 2020.pdfSprawozdanie z badania Prima Moda 2020.pdf Sprawozdanie z badania Prima Moda 2020

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-28 Dariusz Plesiak Prezes Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki