REKLAMA
BADANIE

POLYSLASH S.A.: Zawarcie umowy na produkcję i komercjalizację gry

2022-12-09 17:15
publikacja
2022-12-09 17:15
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 13 / 2022
Data sporządzenia: 2022-12-09
Skrócona nazwa emitenta
POLYSLASH S.A.
Temat
Zawarcie umowy na produkcję i komercjalizację gry
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Polyslash S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej jako: Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 9 grudnia 2022 r., pomiędzy Emitentem a Spółką Act Zero sp. z o.o. z siedzibą w Kamienica (dalej: Act Zero, Producent) została zawarta umowa w zakresie produkcji oraz wydania gry (dalej: Gra).

Przedmiotem umowy jest określenie zasad dokończenia Gry oraz udzielenia przez Producenta licencji na Grę w celu jej skutecznej promocji i dystrybucji. Na podstawie zawartej umowy Emitent zobowiązany jest do komercjalizacji Gry, wprowadzenie Gry do obrotu poprzez sprzedaż i inne formy odpłatnej dystrybucji Gry, przy wykorzystaniu wszelkich dostępnych kanałów dystrybucji, w tym za pośrednictwem sieci Internet, prowadzenia sprzedaży detalicznej w punktach lub sklepach, etc. Sprzedaż dotyczy zarówno wersji na komputer jak i portów na konsole. Wysokość oraz sposób wynagrodzenia oraz pozostałe zapisy umowy nie odbiegają od stosowanych powszechnie standardów.

Zarząd Spółki zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt, iż może ona mieć istotny wpływ na kształtowanie się sytuacji finansowej i majątkowej Emitenta oraz potencjalnie istotny wpływ na wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych w alternatywnym systemie obrotu.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-12-09 Mateusz Cholewa Prezes Zarządu Cholewa Mateusz
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
MINI pełne przygód.

MINI pełne przygód.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki