REKLAMA

POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA SA: Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2023 roku.

2023-09-15 21:55
publikacja
2023-09-15 21:55
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 24 / 2023
Data sporządzenia: 2023-09-15
Skrócona nazwa emitenta
POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA SA
Temat
Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2023 roku.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 18 września 2023 roku zostanie opublikowane skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PGF SA za I kwartał 2023 roku.

Terminy publikacji pozostałych raportów okresowych pozostają bez zmian.

Podstawa prawna: par. 80 ust. 2 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-09-15 Wiktor Niedziela Wiceprezes Zarządu Wiktor Niedziela
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Ranking kont osobistych dla młodych – listopad 2023 r.

Ranking kont osobistych dla młodych – listopad 2023 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki