REKLAMA

POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA SA: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna S.A. wraz z projektem uchwał.

2023-02-03 14:52
publikacja
2023-02-03 14:52
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Ogloszenie_NWZA_PGF_SA_01.03.2023r..pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Projekty_uchwal_NWZA_PGF_SA_01.03.2023r.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2023
Data sporządzenia: 2023-02-03
Skrócona nazwa emitenta
POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA SA
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna S.A. wraz z projektem uchwał.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zgodnie z par.19 ust.1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd PGF SA informuje, że działając na podstawie art.398 Kodeksu Spółek Handlowych (dalej jako "ksh") w związku z art.399 par.1 ksh, art.402(1), art.402(2) ksh, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 01 marca 2023 roku o godz. 12:30 w siedzibie Spółki PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna S.A. w Warszawie (00-867), przy ul. Chłodnej 51.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz projekty uchwał NWZA.
Załączniki
Plik Opis
Ogłoszenie NWZA PGF SA 01.03.2023r..pdfOgłoszenie NWZA PGF SA 01.03.2023r..pdf Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PGF S.A.
Projekty uchwał NWZA PGF SA 01.03.2023r.pdfProjekty uchwał NWZA PGF SA 01.03.2023r.pdf Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PGF S.A.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-02-03 Wiktor Niedziela Prezes Zarządu Wiktor Niedziela
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto firmowe z premią do 2000 zł od Banku Millennium + 400 zł od Bankier.pl

Konto firmowe z premią do 2000 zł od Banku Millennium + 400 zł od Bankier.pl

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki