REKLAMA

POLNORD: Uchwała Zarządu GPW w sprawie wycofania z obrotu giełdowego akcji Spó

2021-09-06 19:35
publikacja
2021-09-06 19:35
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 30 / 2021
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
POLNORD
Temat
Uchwała Zarządu GPW w sprawie wycofania z obrotu giełdowego akcji Spó
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd POLNORD S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym powziął wiadomość o podjęciu przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) uchwały nr 868/2021 w sprawie wycofania, na wniosek Spółki, łącznie 32.688.727 akcji Spółki, w tym 177 710 serii A, 302 890 akcji serii B oraz wszystkich akcji serii C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, Q, P, R, S z obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW z dniem 10 września 2021r.
Powyższa uchwała jest konsekwencją decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 20 sierpnia 2021r. w sprawie wyrażenia zgody na wycofanie akcji Spółki z obrotu z dniem 10 września 2021 r.

Podstawa prawna: § 17 ust. 1 pkt. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-09-06 Michał Melaniuk Prezes Zarządu
2021-09-06 Péter Bódis Członek Zarządu
2021-09-06 Marcin Gomoła Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Tanie konto firmowe bez ograniczeń czasowych

Tanie konto firmowe bez ograniczeń czasowych

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki