REKLAMA
WAŻNE

POLICE: Szacunkowe wybrane skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. za II kwartał oraz I półrocze 2021 roku.

2021-08-18 21:18
publikacja
2021-08-18 21:18
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 31 / 2021
Data sporządzenia: 2021-08-18
Skrócona nazwa emitenta
POLICE
Temat
Szacunkowe wybrane skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. za II kwartał oraz I półrocze 2021 roku.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: „Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości szacunkowe wybrane skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta za II kwartał oraz I półrocze 2021 roku:

II kwartał 2021 roku:

Skonsolidowane przychody: 686,6 mln zł
EBIT (zysk operacyjny): 33,9 mln zł
EBITDA: 68,2 mln zł
Zysk netto: 37,8 mln zł

Wyniki segmentów:

Przychody Segmentu Nawozy: 562,6 mln zł
EBIT Segmentu Nawozy: 18,6 mln zł
EBITDA Segmentu Nawozy: 44,8 mln zł

Przychody Segmentu Pigmenty: 106,6 mln zł
EBIT Segmentu Pigmenty: 13,4 mln zł
EBITDA Segmentu Pigmenty: 19,8 mln zł

Przychody pozostałe: 17,4 mln zł
EBIT pozostałe: 1,9 mln zł
EBITDA pozostałe: 3,6 mln zł


I półrocze 2021 roku:

Skonsolidowane przychody: 1 404,8 mln zł
EBIT (zysk operacyjny): 61,0 mln zł
EBITDA: 129,4 mln zł
Zysk netto: 52,8 mln zł

Wyniki segmentów:

Przychody Segmentu Nawozy: 1 165,4 mln zł
EBIT Segmentu Nawozy: 30,4 mln zł
EBITDA Segmentu Nawozy: 82,8 mln zł

Przychody Segmentu Pigmenty: 202,5 mln zł
EBIT Segmentu Pigmenty: 23,4 mln zł
EBITDA Segmentu Pigmenty: 36,0 mln zł

Przychody pozostałe: 36,9 mln zł
EBIT pozostałe: 7,2 mln zł
EBITDA pozostałe: 10,6 mln zł


Najważniejsze czynniki wpływające na skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. w II kwartale 2021 roku:

Pozytywny wpływ na wynik EBITDA Segmentu Nawozy miały przede wszystkim rosnące ceny sprzedaży nawozów wieloskładnikowych, mocznika i amoniaku. Dynamiczne wzrosty cen rynkowych tych produktów obserwowane od początku 2021 roku, miały swoją kontynuację w II kwartale. Obserwowany jednocześnie trend wzrostowy cen wielu surowców zużywanych do produkcji (w szczególności gazu ziemnego) ograniczył istotnie pozytywny efekt wzrostu cen sprzedaży. Zmiany cen kluczowych surowców wpłynęły na wzrost kosztów produkcji w II kwartale 2021 roku w relacji do analogicznego okresu roku 2020, jednak osiągnął on mniejszą skalę niż wzrost przychodów.

W Segmencie Pigmenty wyższy poziom cen sprzedaży bieli tytanowej oraz wyższy wolumen sprzedaży bieli w relacji do analogicznego okresu 2020 roku przyniosły efekty przewyższające negatywny wpływ rosnącej ceny gazu i kilku innych mniej znaczących czynników kosztowych. Popyt na biel tytanową utrzymywał się na wysokim poziomie. Dostępność towaru pochodzenia chińskiego w Europie była niewielka, a import z Azji był mało opłacalny ze względów cenowych oraz logistycznych, w tym głównie wysokich kosztów frachtu.

Zaprezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Ostateczne wyniki zostaną przedstawione w skonsolidowanym raporcie za I półrocze 2021 roku, którego publikacja nastąpi w dniu 9 września 2021 roku.


Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-08-18 Mariusz Grab Prezes Zarządu
2021-08-18 Michał Siewierski Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Szukasz kelnerki? Kup ogłoszenie za 59,32 zł!

Szukasz kelnerki? Kup ogłoszenie za 59,32 zł!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki