REKLAMA

POINTPACK.PL S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej.

2021-09-17 14:32
publikacja
2021-09-17 14:32
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
2021-09-17_Zawiadomienie_na_podstawie_art._69_Pointpack_S.A..pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 23 / 2021
Data sporządzenia: 2021-09-17
Skrócona nazwa emitenta
POINTPACK.PL S.A.
Temat
Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zgodnie z art. 70 pkt 1) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Spółki Pointpack S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, iż do Spółki wpłynęło zawiadomienie o zmianie stanu posiadanego udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Emitenta od Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Przedmiotowe pismo stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Załączniki
Plik Opis
2021-09-17 Zawiadomienie na podstawie art. 69 Pointpack S.A..pdf2021-09-17 Zawiadomienie na podstawie art. 69 Pointpack S.A..pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-09-17 Marek Piosik Prezes Zarządu Marek Piosik
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz Konto Mój Biznes i zyskaj nawet 1800 zł

Otwórz Konto Mój Biznes i zyskaj nawet 1800 zł

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki