REKLAMA

POINTPACK.PL S.A.: Informacja o przewidywanej sprzedaży netto w I kw. 2023 r.

2023-07-21 17:10
publikacja
2023-07-21 17:10
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 9 / 2023
Data sporządzenia: 2023-07-21
Skrócona nazwa emitenta
POINTPACK.PL S.A.
Temat
Informacja o przewidywanej sprzedaży netto w I kw. 2023 r.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki Pointpack S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, że w wyniku dokonanej wstępnej agregacji przychodów ze sprzedaży w okresie 1 kwietnia – 30 czerwca 2023 r. Spółka podjęła decyzję o przekazaniu do publicznej wiadomości informacji odnośnie spodziewanych przychodów ze sprzedaży w drugim kwartale 2023 roku. Przychody ze sprzedaży na rzecz klientów zewnętrznych w tym okresie oszacowano na ok. 19 909,8 tys. zł co stanowi wzrost o 33% w stosunku do drugiego kwartału 2022 r., kiedy to wyniosły 14 932,0 tys. zł oraz wzrost o 15% w stosunku do pierwszego kwartału 2023 r., kiedy wyniosły 17 365,0 tys. zł.

Zarząd Spółki zastrzega, iż podane wartości stanowią jedynie szacunki, które odbiegać mogą od ostatecznych wyników, jakie zostaną przedstawione i opublikowane w sprawozdaniu finansowym za II kwartał 2023 r.

W opinii Zarządu Spółki informacja dotycząca przewidywanej sprzedaży stanowi informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR, która w przypadku podania jej do wiadomości publicznej mogłaby mieć wpływ na cenę jej instrumentów finansowych.

Osoby reprezentujące Spółkę:
Marek Piosik - Prezes Zarządu

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-07-21 Marek Piosik Prezes Zarządu Marek Piosik
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Szybki kredyt dla firm online. Wniosek złożysz bez wizyty w placówce

Szybki kredyt dla firm online. Wniosek złożysz bez wizyty w placówce

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki