Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
GK_PEKABEX_2019.Q3_Skonsolidowany_Raport_Kwartalny_SQr.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
WYBRANE DANE SKONSOLIDOWANE GRUPY KAPITAŁOWEJ
I. Przychody ze sprzedaży 528 743 646 056 122 718 151 889
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 26 190 53 296 6 079 12 530
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 26 135 51 612 6 066 12 134
IV. Zysk (strata) netto 20 496 40 833 4 757 9 600
V. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 20 496 40 833 4 757 9 600
VI. Zysk na akcję (zł) 0,84 1,68 0,20 0,39
VII. Rozwodniony zysk na akcję (zł) 0,84 1,66 0,20 0,39
VIII. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 55 080 48 641 12 784 11 436
IX. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -52 455 -14 356 -12 174 -3 375
X. Środki pieniężne netto z działalności finansowej 1 428 13 707 331 3 222
XI. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 4 053 47 991 941 11 283
XII. Aktywa 623 417 643 081 142 541 149 554
XIII. Zobowiązania długoterminowe 104 374 83 155 23 865 19 338
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe 222 838 274 567 50 951 63 853
XV. Kapitał własny 296 205 285 359 67 726 66 363
XVI. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 296 205 285 359 67 726 66 363
XVII. Kurs PLN / EUR na koniec okresu 31.12.2018 4,3000
XVIII. Średni kurs PLN / EUR w okresie X X 4,3086 4,2535
XIX. Kurs PLN / EUR na koniec okresu X X 4,3736 4,2714
XX. WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE POZNAŃSKIEJ KORPORACJI BUDOWLANEJ PEKABEX SA od 01.01 do 30.09.2019 od 01.01 do 30.09.2018 od 01.01 do 30.09.2019 od 01.01 do 30.09.2018
XXI. Przychody ze sprzedaży 10 672 10 067 2 477 2 367
XXII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 4 610 4 850 1 070 1 140
XXIII. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 5 862 9 920 1 360 2 332
XXIV. Zysk (strata) netto 4 739 8 696 1 100 2 045
XXV. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 4 739 8 696 1 100 2 045
XXVI. Zysk na akcję (zł) 0,19 0,36 0,05 0,08
XXVII. Rozwodniony zysk na akcję (zł) 0,19 0,35 0,05 0,08
XXVIII. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 9 917 5 842 2 302 1 373
XXIX. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -3 261 -7 362 -757 -1 731
XXX. Środki pieniężne netto z działalności finansowej -8 265 15 794 -1 918 3713
XXXI. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -1 609 14 274 -373 3 356
XXXII. Aktywa 182 683 185 940 41 769 43 242
XXXIII. Zobowiązania długoterminowe 30 980 30 980 7 084 7 205
XXXIV. Zobowiązania krótkoterminowe 3 929 4 422 898 1 028
XXXV. Kapitał własny 147 773 150 538 33 788 35 009
XXXVI. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 147 773 150 538 33 788 35 009
XXXVII. Kurs PLN / EUR na koniec okresu 31.12.2018 4,3000
XXXVIII. Średni kurs PLN / EUR w okresie X X 4,3086 4,2535
XXXIX. Kurs PLN / EUR na koniec okresu X X 4,3736 4,2714


Wybrane
dane finansowe za okres 01-01-2018 do 30-09-2018 zawierają dane bilansowe
na dzień 31-12-2018 r.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
GK PEKABEX 2019.Q3_Skonsolidowany Raport Kwartalny SQr.pdfGK PEKABEX 2019.Q3_Skonsolidowany Raport Kwartalny SQr.pdf GK PEKABEX 2019.Q3_Skonsolidowany Raport Kwartalny SQr

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-21 Robert Jedrzejowski Prezes Zarządu
2019-11-21 Beata Żaczek Wiceprezes Zarządu
2019-11-21 Przemysław Borek Wiceprezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.