52,6000 zł
0,00% 0,0000 zł
PCC Rokita S.A. (PCR)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Raport_GK_PCC_Rokita_IIIq2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
WDF_GK_PCC_Rokita_IIIq2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
WDF_PCC_Rokita_IIIq2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30
I. Przychody ze sprzedaży 1 123 647 1 100 891 260 792 258 820
II. Zysk na działalności operacyjnej 139 878 183 916 32 465 43 239
III. Zysk przed opodatkowaniem 114 437 167 900 26 560 39 473
IV. Zysk netto 79 366 161 272 18 420 37 915
V. EBITDA 214 759 239 043 49 844 56 199
VI. Pozostałe dochody całkowite netto 666 119 155 28
VII. Całkowite dochody ogółem 80 032 161 391 18 575 37 943
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 200 180 170 591 46 461 40 106
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (176 690) (188 439) (41 009) (44 302)
X. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (43 769) (7 563) (10 159) (1 778)
XI. Przepływy pieniężne netto (20 279) (25 411) (4 707) (5 974)
XII. Średnia ważona liczba akcji zwykłych (tys. szt.) 19 853 19 853 19 853 19 853
XIII. Zysk na akcję zwykłą (w PLN/ w EUR) 4,00 8,12 0,93 1,91
XIV. Stan na 30.09.2019 Stan na 31.12.2018 Stan na 30.09.2019 Stan na 31.12.2018
XV. Aktywa trwałe 1 537 121 1 411 877 351 454 328 343
XVI. Aktywa obrotowe 377 450 374 780 86 302 87 158
XVII. Kapitał własny 723 040 808 005 165 319 187 908
XVIII. Kapitał akcyjny 19 853 19 853 4 539 4 617
XIX. Zobowiązania długoterminowe 817 880 542 236 187 004 126 101
XX. Zobowiązania krótkoterminowe 373 651 436 416 85 433 101 492
XXI. Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/ w EUR) 36,42 40,70 8,33 9,47
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Raport GK PCC Rokita IIIq2019.pdfRaport GK PCC Rokita IIIq2019.pdf Skonsolidowany raport Grupy Kapitałowej PCC Rokita za III kwartał 2019
WDF_GK PCC Rokita_IIIq2019.pdfWDF_GK PCC Rokita_IIIq2019.pdf Wybrane skonsolidowane dane finansowe
WDF_PCC Rokita_IIIq2019.pdfWDF_PCC Rokita_IIIq2019.pdf Wybrane jednostkowe dane finansowe

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-14 Wiesław Klimkowski Prezes Zarządu
2019-11-14 Rafał Zdon Wiceprezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.