REKLAMA
TYLKO U NAS

PBS Finanse SA: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PBS Finanse S.A. na dzień 30 czerwca 2023 r.

2023-05-31 01:47
publikacja
2023-05-31 01:47
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
PBS_Zwolanie_ZWZ_20230630.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
PBS_Pelnomocnictwo_ZWZ_20230630.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
PBS_Formularz_glosowania_ZWZ_20230630.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
PBS_Uchwala_zarzadu_pokrycie_straty_20230529.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
PBS_Uchwaly_RN_20230530.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
PBS_Sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_20230530.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2023
Data sporządzenia: 2023-05-31
Skrócona nazwa emitenta
PBS Finanse SA
Temat
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PBS Finanse S.A. na dzień 30 czerwca 2023 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
W związku z przepisem § 19 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Zarząd PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000069391, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402[1] i art. 402[2] Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 30 czerwca 2023 roku, na godzinę 9.00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Katowicach, przy ul. Chłodnej 2.
Załączniki
Plik Opis
PBS Zwołanie ZWZ 20230630.pdfPBS Zwołanie ZWZ 20230630.pdf Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PBS Finanse S.A. na dzień 30 czerwca 2023 r.
PBS Pełnomocnictwo ZWZ 20230630.pdfPBS Pełnomocnictwo ZWZ 20230630.pdf Wzór pełnomocnictwa
PBS Formularz głosowania ZWZ 20230630.pdfPBS Formularz głosowania ZWZ 20230630.pdf Formularz głosowania przez pełnomocnika
PBS Uchwała zarządu pokrycie straty 20230529.pdfPBS Uchwała zarządu pokrycie straty 20230529.pdf Uchwała Zarządu
PBS Uchwały RN 20230530.pdfPBS Uchwały RN 20230530.pdf Uchwały Rady Nadzorczej
PBS Sprawozdanie o wynagrodzeniach 20230530.pdfPBS Sprawozdanie o wynagrodzeniach 20230530.pdf Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PBS Finanse S.A. w roku 2022

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-05-31 Rafał Witasik Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Rekrutujesz? Wypróbuj Pracuj.pl i wygraj iPhone 14 | Konkurs dla firm

Rekrutujesz? Wypróbuj Pracuj.pl i wygraj iPhone 14 | Konkurs dla firm

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki