REKLAMA

ORION INVESTMENT S.A.: Uchwała Zarządu GPW w Warszawie S.A. w sprawie wycofania z obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji spółki Orion Investment S.A.

2020-06-03 16:01
publikacja
2020-06-03 16:01
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 22 / 2020 ESPI
Data sporządzenia: 2020-06-03
Skrócona nazwa emitenta
ORION INVESTMENT S.A.
Temat
Uchwała Zarządu GPW w Warszawie S.A. w sprawie wycofania z obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji spółki Orion Investment S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd ORION INVESTMENT S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, iż w dniu 3 czerwca 2020 r. powziął informację o podjęciu przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) uchwały nr 401/2020 w sprawie wycofania z obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji spółki Orion Investment S.A. z dniem 4 czerwca br.
W wykonaniu powyższej uchwały Zarządu GPW z obrotu giełdowego wycofanych zostanie łącznie 10 823 120 akcji na okaziciela, tj. wszystkie akcje Spółki, w tym: 6 443 000 akcji serii A, 1 712 700 akcji serii B, 1 090 930 akcji serii C, 991 000 akcji serii D, 257 710 akcji serii E oraz 327 780 akcji serii F.
Powyższa uchwała została podjęta w związku z decyzją Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”) z dnia 13 maja 2020 r. zezwalającą na wycofanie z obrotu na rynku regulowanym 10 823 120 zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela Spółki, tj. wszystkich akcji Spółki, zarejestrowanych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. pod kodem ISIN: PLORION00018. O wydaniu powyższej decyzji przez KNF Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 21/2020 z dnia 20 maja 2020 r.
Po wycofaniu ww. akcji z obrotu na rynku regulowanym Spółka przestaje być spółką publiczną, a Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. dokona wyrejestrowania wszystkich akcji Spółki z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych ("KDPW”), w tym samym dniu rozwiązaniu ulegnie również umowa o rejestrację tych akcji w KDPW.
Mając powyższe na uwadze pragniemy podziękować za zaangażowanie wszystkim inwestorom giełdowym, którzy inwestowali w akcje Orion Investment S.A., jak również pragniemy podziękować za współpracę i zainteresowanie wszystkim instytucjom i obserwatorom rynku kapitałowego.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-06-03 Marcin Gręda Wiceprezes Zarządu Marcin Gręda
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Ranking kont osobistych dla młodych – listopad 2023 r.

Ranking kont osobistych dla młodych – listopad 2023 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki