REKLAMA

ORION INVESTMENT S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej (przekroczenie progu w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki)

2020-04-10 15:29
publikacja
2020-04-10 15:29
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Gebus_Waldemar_zawiadomienie_2020_04_10.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 20 / 2020 ESPI
Data sporządzenia: 2020-04-10
Skrócona nazwa emitenta
ORION INVESTMENT S.A.
Temat
Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej (przekroczenie progu w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki)
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd ORION INVESTMENT S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał od Waldemara Gębusia zawiadomienie o przekroczeniu 20% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, powodujące powstanie obowiązku informacyjnego, sporządzone na podstawie art. 69 ust. 1 pkt. 1) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 623 ze zm.) („Ustawa”).
Treść zawiadomienia dostępna jest w załączniku do niniejszego raportu.
Załączniki
Plik Opis
Gębuś Waldemar zawiadomienie 2020 04 10.pdfGębuś Waldemar zawiadomienie 2020 04 10.pdf Zawiadomienie Waldemar Gębuś

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-04-10 Marcin Gręda Wiceprezes Zarządu Marcin Gręda
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Nawet 360 zł z Kontem 360° w Banku Millennium

Nawet 360 zł z Kontem 360° w Banku Millennium

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki