REKLAMA
WAŻNE

OPTEAM S.A.: Informacja o powołaniu osób nadzorujących i zarządzających w OPTeam S.A.

2020-06-26 20:13
publikacja
2020-06-26 20:13
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 6 / 2020
Data sporządzenia: 2020-06-26
Skrócona nazwa emitenta
OPTEAM S.A.
Temat
Informacja o powołaniu osób nadzorujących i zarządzających w OPTeam S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd OPTeam S.A. (Spółka, Emitent) podaje do wiadomości publicznej informacje o zmianach
w składzie osób nadzorujących i zarządzających.

W dniu 26 czerwca 2020 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie OPTeam S.A. powołało do składu Rady Nadzorczej Emitenta szóstej kadencji następujące osoby:

1) Janusz Bober
Jest absolwentem Politechniki Rzeszowskiej, w 1983 r. uzyskał tytuł magistra inżyniera na wydziale elektrycznym o specjalności automatyka i metrologia. W 1988 r. ukończył studia podyplomowe w zakresie informatyki prowadzone przez Uniwersytet Warszawski i Polską Akademię Nauk. W 2007 r. uzyskał tytuł Master of Business Administration, Oxford Brookes University i Polish Open University.
Przebieg kariery zawodowej:
1983 - 1987 Politechnika Rzeszowska, Zakład Układów Elektronicznych. Oddelegowany do Rzeszowskich Zakładów Lamp Wyładowczych „Polam-Rzeszów” do realizacji projektu elektronicznego zapłonnika do lamp wyładowczych.
1987 – 1988 Rzeszowskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych, specjalista ds. informatyki,
1988 – 1992 Comfort Sp. z o.o. – Prezes Zarządu, udziałowiec – założyciel.
1992 – 2003 OPTIMUS-Comfort Sp z o.o. (obecnie OPTeam S.A.) – Prezes Zarządu, udziałowiec.
2003 – 06.2011 – OPTeam S.A. – Prezes Zarządu.
Od 2010 r. do czerwca 2016 r. pełnił funkcję Prezesa Zarządu w spółce Centrum Rozliczeń Elektronicznych Polskie ePłatności S.A.
Od czerwca 2016 – obecnie - Przewodniczący Rady Nadzorczej Centrum Rozliczeń Elektronicznych Polskie ePłatności S.A.
Do dnia 26.06.2020 Pan Janusz Bober pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta piątej kadencji.
W dniu 26.06.2020 r. Rada Nadzorcza Spółki powierzyła Panu Januszowi Boberowi funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej OPTeam S.A. szóstej kadencji.

Według złożonego oświadczenia, Pan Janusz Bober nie prowadzi innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem Emitenta, która jest w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Emitenta konkurencyjna, oraz że nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej, a także nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.
Ponadto Pan Janusz Bober oświadczył, że nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

2) Andrzej Pelczar
W 1985 r. ukończył Akademię Górniczo – Hutniczą w Krakowie, Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki kierunek: informatyka (magister inżynier). W 1992 r. uzyskał stopień doktora nauk technicznych.

Przebieg kariery zawodowej:
1985 – 1992 Politechnika Rzeszowska w Rzeszowie – asystent, adiunkt.
1988 – 1992 – Comfort S. z o.o. Wiceprezes Zarządu, udziałowiec – założyciel.
1992 – 2003 – OPTIMUS Comfort Sp. z o.o. (obecnie OPTeam S.A.) – Wiceprezes Zarządu, udziałowiec.
2003 – 2011 – OPTeam S.A. – Wiceprezes Zarządu,
Od 28.06.2011 – 12.06.2014 – OPTeam S.A. – Prezes Zarządu.
Pan Andrzej Pelczar od 2006 do stycznia 2011 r. pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej spółki ELEKTRA Sp. z o.o.
Do dnia 26.06.2020 Pan Andrzej Pelczar pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta piątej kadencji.
W dniu 26.06.2020 r. Rada Nadzorcza Spółki powierzyła Panu Andrzejowi Pelczarowi funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej OPTeam S.A. szóstej kadencji.

Według złożonego oświadczenia, Pan Andrzej Pelczar nie prowadzi innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem Emitenta, która jest w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Emitenta konkurencyjna, oraz że nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej, a także nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.
Ponadto Pan Andrzej Pelczar oświadczył, że nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

3) Wiesław Roman Zaniewicz
Ukończył Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Prawa i Administracji kierunek: administracja w 1984 r (magister), kierunek prawo 1985r. (magister). W 1991 r. po odbyciu 5 letniej aplikacji uzyskał tytuł adwokata. W 1994 r. ukończył Kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych – zorganizowanych przez Międzynarodową Fundację Rozwoju Rynku Kapitałowego i Przekształceń Własnościowych w RP. Wiesław Roman Zaniewicz dysponuje wiedzą
i doświadczeniem z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego. Od 1986 r. specjalizuje się
w zakresie prawa handlowego.

Przebieg kariery zawodowej:
1991 – 1994 – CONSKUL Agencja Konsultingowa – Sp. z o.o. w Rzeszowie – doradca.
1991 – 1993 Kancelaria Adwokacka J. Barański, W. Zaniewicz Spółka Cywilna, wspólnik.
1993 – 1995 Kancelaria Adwokacka j. Barański, W. Zaniewicz, H. Zaniewicz Spółka Cywilna – wspólnik.
1995 prowadzi kancelarię adwokacką, obecnie Kancelaria Adwokacka Wiesław Zaniewicz.
Do dnia 26.06.2020 Pan Wiesław Roman Zaniewicza pełnił funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej Emitenta piątej kadencji.
W dniu 26.06.2020 r. Rada Nadzorcza Spółki powierzyła Panu Wiesławowi Romanowi Zaniewiczowi funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej OPTeam S.A. szóstej kadencji.

Według złożonego oświadczenia, Pan Wiesław Roman Zaniewicz nie prowadzi innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem Emitenta, która jest w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Emitenta konkurencyjna, oraz że nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej, a także nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.
Ponadto Pan Wiesław Roman Zaniewicz oświadczył, że nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

4) Ryszard Woźniak
Pan Ryszard Woźniak w 1985 roku ukończył Uniwersytet Warszawski uzyskując tytuł magistra informatyki.
Przebieg kariery zawodowej:
1985-1991 - Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie - Asystent, a następnie Starszy Asystent.
1991-1993 - Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza w Rzeszowie - Starszy Asystent.
1988-1992 - Comfort Sp. z o.o. - Dyrektor Techniczny - Udziałowiec i współzałożyciel Firmy.
1992-2003 - Optimus-Comfort Sp. z o.o. - Programista systemowy, Dyrektor ds. Sieci Komputerowych, Dyrektor Działu Integracji Systemów Informatycznych.
2003-2007 - OPTeam S.A. - Dyrektor Działu Integracji Systemów Informatycznych.
2007-2010 - Elektra Sp. z o.o. - Wiceprezes Zarządu Spółki.
W latach 2003 -2008 - pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej OPTeam S.A.
Od 2010 r. do 12.06.2014 r. pełnił w OPTeam S.A. funkcję Dyrektora Departamentu Systemów ERP oraz Dyrektora Pionu Realizacji, a także funkcję prokurenta.
W dniu 12.06.2014 r. Rada Nadzorcza Spółki powierzyła Panu Ryszardowi Woźniakowi funkcję Wiceprezesa Zarządu OPTeam S.A., którą to funkcję pełnił do 27.09.2016 r.
Do dnia 26.06.2020 Pan Ryszard Woźniak był członkiem Rady Nadzorczej Emitenta piątej kadencji.

Według złożonego oświadczenia, Pan Ryszard Woźniak nie prowadzi innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem Emitenta, która jest w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Emitenta konkurencyjna, oraz że nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej, a także nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.
Ponadto Pan Ryszard Woźniak oświadczył, że nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

5) Wacław Irzeński
Absolwent Politechniki Rzeszowskiej. W 1983 r. uzyskał tytuł magistra inżyniera na Wydziale Elektrycznym o specjalności automatyka i metrologia, a w 1992 r. tytuł doktora nauk technicznych na Wydziale Mechanicznym Politechniki Rzeszowskiej o specjalności automatyka i robotyka. Założyciel i udziałowiec firmy Comfort Sp. z o.o. - obecnie OPTeam S.A.

Przebieg kariery zawodowej:
W latach 1982 – 1992 związany z Politechniką Rzeszowską, gdzie jako specjalista IT odpowiadał za utrzymanie w ruchu Jednostki Centralnej uczelnianego komputera R32 (IBM 360). Pracował również jako adiunkt w Zakładzie Automatyki i Informatyki.
W latach 1995 - 1997 kierował Centrum Szkoleniowym Optimus – Comfort, które jako jedno z pierwszych w kraju uzyskało certyfikat Microsoft Certified Education Center. W firmie Optimus - Comfort był także projektantem systemów informatycznych (1992-1995).
W latach 1997 - 2002 jako Dyrektor Działu Rozwoju w firmie Optimus – Comfort był odpowiedzialny za kierowanie zespołem projektującym, wykonującym i wdrażającym oprogramowanie wykorzystujące technologię kart procesorowych.
Jako Dyrektor Działu Rozwoju w spółce OPTeam S.A. kierował zespołem projektującym, wykonującym i wdrażającym oprogramowanie terminali akceptujących płatności kartami płatniczymi wydawanymi przez Międzynarodowe Organizacje Płatnicze, w tym MasterCard i Visa (2002 – 2010).

W latach 2010 – 2016 był Dyrektorem Departamentu Technologii i Operacji Centrum Rozliczeń Elektronicznych Polskie ePłatności S.A., odpowiedzialnym za zbudowanie i kierowanie zespołem realizującym, wdrażającym i utrzymującym w ruchu projekt CRE Polskie ePłatności S.A.
W 2016 r. został powołany do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu spółki Centrum Rozliczeń Elektronicznych Polskie ePłatności S.A.
Do dnia 26.06.2020 r. Pan Wacław Irzeński był członkiem Rady Nadzorczej Emitenta piątej kadencji.

Według złożonego oświadczenia, Pan Wacław Irzeński nie prowadzi innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem Emitenta, która jest w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Emitenta konkurencyjna, oraz że nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej, a także nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.
Ponadto Pan Wacław Irzeński oświadczył, że nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.


Powołanie Zarządu OPTeam S.A. szóstej kadencji.

W dniu 26 czerwca 2020 r. Rada Nadzorcza OPTeam S.A. powołała do składu Zarządu OPTeam S.A. szóstej kadencji następujące osoby:


1) Tomasz Ostrowski – Prezes Zarządu OPTeam S.A.
W dniu 26.06.2020 r. Rada Nadzorcza Spółki powierzyła Panu Tomaszowi Ostrowskiemu funkcję Prezesa Zarządu OPTeam S.A. szóstej kadencji.

Pan Tomasz Ostrowski jest absolwentem Politechniki Rzeszowskiej. W 1998r. uzyskał tytuł magistra na wydziale Marketing i Zarządzanie, specjalizacja: Zarządzanie przedsiębiorstwem. W 2006 r. ukończył studia podyplomowe w zakresie Executive Master of Business Administration - University of Minnesota, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie – uzyskując tytuł Master of Business Administration.

Przebieg kariery zawodowej:
1997 - 2001r. OPTIMUS-Comfort Sp. z o.o. (obecnie OPTeam S.A.), - specjalista ds. marketing;
2001 – 2009r. OPTIMUS-Comfort Sp. z o.o. (obecnie OPTeam S.A.) - specjalista ds. handlowych opiekun kluczowych klientów;
2009 – 2010r. OPTeam S.A. - kierownik działu Technologie Sektora Energetycznego;
2010 – 2011r.PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów - kierownik wydziału Infrastruktury Informatycznej w Departamencie Teleinformatyki;
2011 – 2015r. OPTeam S.A. - dyrektor Departamentu Integracji Systemów;
2015 – 25.05.2017r. OPTeam S.A. - dyrektor Pionu Realizacji.
Od dnia 25.05.2017 r. do dnia 21.12.2017 r. Pan Tomasz Ostrowski pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Emitenta, a od dnia 21.12.2017 r. do dnia 26.06.2020 r. Prezesa Zarządu OPTeam S.A.

Według złożonego oświadczenia, Pan Tomasz Ostrowski nie prowadzi innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem Emitenta, która jest w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Emitenta konkurencyjna, oraz że nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej, a także nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.
Ponadto Pan Tomasz Ostrowski oświadczył, że nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.


2) Jacek Błahut – Wiceprezes Zarządu OPTeam S.A.
W dniu 26.06.2020 r. Rada Nadzorcza Spółki powierzyła Panu Jackowi Błahutowi funkcję Wiceprezesa Zarządu OPTeam S.A. szóstej kadencji.

Pan Jacek Błahut jest absolwentem kierunku matematyka w Wyższej Szkole Pedagogicznej
w Rzeszowie, obecnie Uniwersytet Rzeszowski. Od 1992 roku pracuje w firmie OPTeam S.A. (wcześniej OPTIMUS-Comfort). Odpowiadał za budowę i funkcjonowanie działów sprzedażowych B2B i detalicznych.

Przebieg kariery zawodowej Pana Jacka Błahuta:
1992 – OPTIMUS-Comfort - handlowiec
1993-1998 – OPTIMUS-Comfort – Kierownik działu handlowego a następnie Dyrektor Handlowy
1998-2003 – OPTIMUS-Comfort - Dyrektor sprzedaży odpowiedzialny za wprowadzenie do oferty własnych produktów OPTIcard, OPTIcash i OPTIcamp
2003-2013 – OPTeam S.A. – Dyrektor sprzedaży systemów IT, odpowiedzialny za produkcję, marketing, sprzedaż i wdrożenia rozwiązań IT dla uczelni wyższych
2013-2017 – OPTeam S.A. – Dyrektor sprzedaży odpowiedzialny za rynek public
2017-2018 – OPTeam SA – Dyrektor Generalny Pionu Handlowego, odpowiedzialny za realizację całości sprzedaży Spółki na rynku krajowym
Od 2018 r. do dnia 26.06.2020 r. Wiceprezes Zarządu OPTeam S.A.

Według złożonego oświadczenia, Pan Jacek Błahut nie prowadzi innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem Emitenta, która jest w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Emitenta konkurencyjna, oraz że nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej, a także nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.
Ponadto Pan Jacek Błahut oświadczył, że nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.


Podstawa prawna:
§10 ust. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.03.2018 r. w sprawie informacji bieżących
i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-06-26 Tomasz Ostrowski Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki