REKLAMA

OPEN FINANCE S.A.: Zmiana adresu siedziby Emitenta

2023-01-04 16:05
publikacja
2023-01-04 16:05
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2023
Data sporządzenia: 2023-01-04
Skrócona nazwa emitenta
OPEN FINANCE S.A.
Temat
Zmiana adresu siedziby Emitenta
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Syndyk masy upadłości Open Finance S.A. w upadłości z siedzibą w Warszawie ("Emitent") informuje, że z dniem 4 stycznia 2023 roku zmianie uległ adres siedziby Emitenta z Al. Jerozolimskie 92, 00-807 Warszawa na ul. Złotą 61/100, 00-819 Warszawa.

Nowy adres siedziby jest jednocześnie nowym adresem do korespondencji.

Podstawa prawna: § 5 pkt 10) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-01-04 Paweł Głodek Syndyk Paweł Głodek
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
MINI pełne przygód.

MINI pełne przygód.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki