ODLEWNIE: Powołanie Członka Rady Nadzorczej Spółki

2019-09-30 14:24
publikacja
2019-09-30 14:24
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 23 / 2019
Data sporządzenia: 2019-09-30
Skrócona nazwa emitenta
ODLEWNIE
Temat
Powołanie Członka Rady Nadzorczej Spółki
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach niniejszym informuje, że w dniu 30 września .2019 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało na Członka Rady Nadzorczej na obecną kadencję, która rozpoczęła się w dniu 07 maja 2019 r. i upłynie 06 maja 2022 r. Pana Jacka Wojciecha Jaroszka.

Pan Jacek Wojciech Jaroszek – Członek Rady Nadzorczej

Jest absolwentem Wydziału Metalurgii Politechniki Częstochowskiej o specjalności odlewnictwo. Ukończył wiele kursów i szkoleń z zakresu controllingu kosztów, systemów jakości oraz związanych z technologią odlewnictwa.

W roku 1984 Pan Jacek Jaroszek rozpoczął pracę jako technolog w Dziale Głównego Metalurga w Odlewni Fabryki Samochodów Ciężarowych w Starachowicach. Od maja 1987 roku był mistrzem do spraw modernizacji i brał udział w opracowaniu założeń techniczno-ekonomicznych produkcji kadłubów silników samochodów ciężarowych w FSC jak też w odlewni w Koluszkach. Od marca 1988 roku zastępca kierownika a następnie kierownik jednej z odlewni żeliwa. Od czerwca 1991 roku kierownik odlewni staliwa. Od lipca 1993 roku po wydzieleniu ze struktur FSC spółki ODLEW-STAR Sp. z o.o. był członkiem Rady Nadzorczej spółki wybranym przez załogę. Był w grupie inżynierów odlewników przygotowujących i wdrażających program zmian restrukturyzacyjnych które doprowadziły do prywatyzacji spółki i powstania spółki EXBUD-ODLEWNIA Żeliwa Sp. z o.o. ,w której do grudnia 1996 roku pełnił funkcję kierownika Wydziału. Od stycznia 1997 roku był Dyrektorem Biura Organizacji Produkcji Odlewni w pierwszym w Polsce holdingu odlewniczym ODLEWNIE POLSKIE. W tym czasie był członkiem Rad Nadzorczych wielu spółek holdingu.
We wrześniu 1997 roku oddelegowany z Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji Prezesa Fabryki Radiatorów w Stąporkowie w celu przeprowadzenia restrukturyzacji tej firmy. Po przeprowadzeniu wszystkich działań restrukturyzacyjnych, z postępowaniem układowym włącznie, powrócił do Starachowic obejmując stanowisko Dyrektora Organizacji Produkcji. W lipcu 2004 roku na majątku wydzielonym z Wydziału odlewni staliwa zorganizował Spółkę z o.o. Odlewnia OP3, której nazwa została później zmieniona na Zakład Odlewniczy STAR-CAST Sp. z o.o. W spółce tej od lipca 2004 roku pełnił funkcję Prezesa Zarządu.

Pan Jacek Jaroszek od 2009 roku pełnił w ODLEWNIACH POLSKICH S.A. funkcje Kierownika kooperacji zewnętrznej a następnie Dyrektora Rozwoju a obecnie zajmuje stanowisko Dyrektora Kooperacji w dziale sprzedaży i planowania produkcji.


Pan Jacek Jaroszek od 2002 roku do 2010 roku był Przewodniczącym Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE S.A.

Posiada 70 000 akcji ODLEWNI POLSKICH S.A. oraz posiada w OP Invest Sp. z o.o. 6,25 % udziałów w kapitale zakładowym tej spółki.

Pan Jacek Jaroszek nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu i nie jest wpisany do Rejestru Dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-09-30 Zbigniew Ronduda Prezes Zarządu
2019-09-30 Leszek Walczyk Wiceprezes Zarządu
2019-09-30 Ryszard Pisarski Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Jak zyskać do 160 zł za otwarcie konta osobistego?

Jak zyskać do 160 zł za otwarcie konta osobistego?

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki