3,6400 zł
-3,70% -0,1400 zł
Odlewnie Polskie SA (ODL)

Powołanie Członka Rady Nadzorczej Spółki

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 23 / 2019
Data sporządzenia: 2019-09-30
Skrócona nazwa emitenta
ODLEWNIE
Temat
Powołanie Członka Rady Nadzorczej Spółki
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach niniejszym informuje, że w dniu 30 września .2019 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało na Członka Rady Nadzorczej na obecną kadencję, która rozpoczęła się w dniu 07 maja 2019 r. i upłynie 06 maja 2022 r. Pana Jacka Wojciecha Jaroszka.

Pan Jacek Wojciech Jaroszek – Członek Rady Nadzorczej

Jest absolwentem Wydziału Metalurgii Politechniki Częstochowskiej o specjalności odlewnictwo. Ukończył wiele kursów i szkoleń z zakresu controllingu kosztów, systemów jakości oraz związanych z technologią odlewnictwa.

W roku 1984 Pan Jacek Jaroszek rozpoczął pracę jako technolog w Dziale Głównego Metalurga w Odlewni Fabryki Samochodów Ciężarowych w Starachowicach. Od maja 1987 roku był mistrzem do spraw modernizacji i brał udział w opracowaniu założeń techniczno-ekonomicznych produkcji kadłubów silników samochodów ciężarowych w FSC jak też w odlewni w Koluszkach. Od marca 1988 roku zastępca kierownika a następnie kierownik jednej z odlewni żeliwa. Od czerwca 1991 roku kierownik odlewni staliwa. Od lipca 1993 roku po wydzieleniu ze struktur FSC spółki ODLEW-STAR Sp. z o.o. był członkiem Rady Nadzorczej spółki wybranym przez załogę. Był w grupie inżynierów odlewników przygotowujących i wdrażających program zmian restrukturyzacyjnych które doprowadziły do prywatyzacji spółki i powstania spółki EXBUD-ODLEWNIA Żeliwa Sp. z o.o. ,w której do grudnia 1996 roku pełnił funkcję kierownika Wydziału. Od stycznia 1997 roku był Dyrektorem Biura Organizacji Produkcji Odlewni w pierwszym w Polsce holdingu odlewniczym ODLEWNIE POLSKIE. W tym czasie był członkiem Rad Nadzorczych wielu spółek holdingu.
We wrześniu 1997 roku oddelegowany z Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji Prezesa Fabryki Radiatorów w Stąporkowie w celu przeprowadzenia restrukturyzacji tej firmy. Po przeprowadzeniu wszystkich działań restrukturyzacyjnych, z postępowaniem układowym włącznie, powrócił do Starachowic obejmując stanowisko Dyrektora Organizacji Produkcji. W lipcu 2004 roku na majątku wydzielonym z Wydziału odlewni staliwa zorganizował Spółkę z o.o. Odlewnia OP3, której nazwa została później zmieniona na Zakład Odlewniczy STAR-CAST Sp. z o.o. W spółce tej od lipca 2004 roku pełnił funkcję Prezesa Zarządu.

Pan Jacek Jaroszek od 2009 roku pełnił w ODLEWNIACH POLSKICH S.A. funkcje Kierownika kooperacji zewnętrznej a następnie Dyrektora Rozwoju a obecnie zajmuje stanowisko Dyrektora Kooperacji w dziale sprzedaży i planowania produkcji.


Pan Jacek Jaroszek od 2002 roku do 2010 roku był Przewodniczącym Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE S.A.

Posiada 70 000 akcji ODLEWNI POLSKICH S.A. oraz posiada w OP Invest Sp. z o.o. 6,25 % udziałów w kapitale zakładowym tej spółki.

Pan Jacek Jaroszek nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu i nie jest wpisany do Rejestru Dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-09-30 Zbigniew Ronduda Prezes Zarządu
2019-09-30 Leszek Walczyk Wiceprezes Zarządu
2019-09-30 Ryszard Pisarski Wiceprezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.