REKLAMA

Nowe kroki notowań na GPW

2018-01-03 12:00
publikacja
2018-01-03 12:00
Nowe kroki notowań na GPW
Nowe kroki notowań na GPW
fot. Krystian Maj / / FORUM

Z Nowym Rokiem nowym krokiem – przysłowie to wzięła sobie do serca GPW, która wprowadziła dziś nowe minimalne wielkości zmiany ceny, zwane też krokami notowań.

fot. Wojciech Barczyński /

3 stycznia 2017 r. przejdzie do historii GPW jako dzień wdrożenia zasad wynikających z regulacji europejskich z pakietu MiFID II/MiFIR. Jedną z wprowadzanych nowości są zmiany w minimalnej wielkości zmiany ceny.

Do tej pory sytuacja była prosta. Jeżeli akcje kosztowały mniej niż 100 złotych, to krok notowań wynosił 1 grosz. Jeżeli natomiast cena była wyższa niż 100 złotych, to krok wynosił 5 groszy. Od dziś wszystko będzie inaczej.

Rewolucja w określaniu zasad minimalnych wielkości zmiany ceny została zapisana w rozporządzeniu delegowanym Komisji Europejskiej. Powodem stojącym za tą zmianą ma być „zapewnienie prawidłowego funkcjonowania rynków” (niestety w unijnym dokumencie brak rozwinięcia tej tezy).

Kluczowym parametrem decydującym o tym, jaki krok notowań zostanie przypisany do danej akcji, jest płynność danego instrumentu. Dzieląc spółki na grupy, GPW opublikowała listę tabel określających kroki notowań w danej grupie. Tabele te wraz z wykazem odpowiadających im spółek publikujemy poniżej.

Rozważmy przykład CD Projektu, który ostatnio kilkukrotnie przekraczał poziom 100 zł za akcję. Obecnie jedna akcja ten spółki kosztuje 99,15 zł, a wobec tego, że obowiązuje ją tabela numer 4, to krok notowań wynosi 0,05 zł. Jeżeli jednak CD Projekt podrożeje do ponad 100 zł (lecz nie przekroczy 200 zł), wówczas krok notowań zostanie zwiększony do 0,10 zł. Z kolei, gdyby cena spadła poniżej 50 zł, to minimalna zmiana ceny akcji zostałaby zmniejszona do 0,02 zł.

Warto dodać, że złożenie zlecenia z "niewłaściwą" ceną może skutkować jego odrzuceniem przez dom maklerski - radzimy więc dziś zachować wyjątkową czujność.

Jak informuje GPW, najbliższa okresowa aktualizacja minimalnych kroków notowań dla kursów akcji i ETF będzie miała miejsce po ostatniej sesji marca 2019 r. W kolejnych latach aktualizacja kroków ma się odbywać raz w roku, jednak w sytuacjach szczególnych minimalny krok notowań może ulec zmianie w trybie nadzwyczajnym.

Zasady funkcjonowania nowych regulacji wyjaśnia Krzysztof Ajdukiewicz, dyrektor działu notowań GPW

Wszelkie zmiany w regulacjach giełdowych, w tym zmiana kroków notowań, wynikają z konieczności dostosowania regulacji giełdowych do unijnych przepisów tzw. pakietu MIFID II/MIFIR.  W skład tego pakietu wchodzą dyrektywa MIFID II i rozporządzenie MIFIR oraz szereg rozporządzeń delegowanych i wykonawczych wydanych na podstawie tych aktów lub w związku z ich wdrożeniem, które to rozporządzenia są stosowane bezpośrednio w krajowym porządku prawnym od 3 stycznia 2018 r.

Zmiany w zakresie kroków notowań wynikają z konieczności dostosowania regulacji giełdowych do Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/568. Przedmiotowe rozporządzenie nakłada na wszystkie platformy obrotu (giełdy, alternatywne systemy obrotu) zlokalizowane w UE obowiązek stosowania takiego samego reżimu dotyczącego minimalnej wielkości zmiany ceny (kroku notowania) w zakresie akcji, praw do akcji, praw poboru i ETF-ów. W związku z czym w pozostałym zakresie tj. w odniesieniu do instrumentów dłużnych,  instrumentów strukturyzowanych czy instrumentów pochodnych, czyli w zakresie w którym przepisy unijne nie narzucają konkretnych zasad, Giełda pozostawiła bez zmian reguły określające dokładność kroku notowań.

Biorąc pod uwagę interes wszystkich uczestników rynku kapitałowego, GPW nie wprowadziła żadnych dodatkowych modyfikacji, niewynikających z konieczności dostosowania swoich regulacji do unijnych przepisów.

Zgodnie z zasadami wynikającymi z przywołanego wyżej rozporządzenia delegowanego, Giełda ma obwiązek stosować określone w tym rozporządzeniu kroki notowania dla konkretnych akcji notowanych zarówno na giełdzie jaki i w alternatywnym systemie obrotu w zależności od tego do jakiego pasma płynności (uzależnionego od średniej dziennej liczby transakcji) należy dana akcja. Przyporządkowanie danych akcji do pasam płynności, a co za tym idzie, do konkretnego kroku notowania, zależy od opublikowanej przez właściwy organ nadzoru (m.in. KNF) średniej dziennej liczby transakcji. Wartość ta obliczana jest przez organ nadzoru na podstawie konkretnego okresu referencyjnego.  Istnieje sześć pasm płynności (uzależnionych od średniej dziennej liczby transakcji), którym zostały przydzielone różne tabele kroków notowania – wszystkie te wartości zostały określone w przywołanym rozporządzaniu delegowanym.

(Aktualizacja: nazwy tabel zostały ujednolicone z nazewnictwem przyjętym przez GPW).

Tabela 8
Zakresy ceny Minimalna wielkość zmiany ceny 
( w PLN) (krok notowania w PLN)
0 ≤ cena < 2 0,01
2 ≤ cena < 5 0,02
5 ≤ cena < 10 0,05
10 ≤ cena < 20 0,1
20 ≤ cena < 50 0,2
50 ≤ cena < 100 0,5
100 ≤ cena < 200 1
200 ≤ cena < 500 2
500 ≤ cena < 1 000 5
1 000 ≤ cena < 2 000 10
2 000 ≤ cena < 5 000 20
5 000 ≤ cena < 10000 50
10 000 ≤ cena < 20 000 100
20 000 ≤ cena < 50 000 200
50 000 ≤ cena 500
Tabela 9
Zakresy ceny Minimalna wielkość zmiany ceny 
( w PLN) (krok notowania w PLN)
0 ≤ cena < 5 0,01
5 ≤ cena < 10 0,02
10 ≤ cena < 20 0,05
20 ≤ cena < 50 0,1
50 ≤ cena < 100 0,2
100 ≤ cena < 200 0,5
200 ≤ cena < 500 1
500 ≤ cena < 1 000 2
1 000 ≤ cena < 2 000 5
2 000 ≤ cena < 5 000 10
5 000 ≤ cena < 10000 20
10 000 ≤ cena < 20 000 50
20 000 ≤ cena < 50 000 100
50 000 ≤ cena 200
Tabela 10
Zakresy ceny Minimalna wielkość zmiany ceny 
( w PLN) (krok notowania w PLN)
0 ≤ cena < 10 0,01
10 ≤ cena < 20 0,02
20 ≤ cena < 50 0,05
50 ≤ cena < 100 0,1
100 ≤ cena < 200 0,2
200 ≤ cena < 500 0,5
500 ≤ cena < 1 000 1
1 000 ≤ cena < 2 000 2
2 000 ≤ cena < 5 000 5
5 000 ≤ cena < 10000 10
10 000 ≤ cena < 20 000 20
20 000 ≤ cena < 50 000 50
50 000 ≤ cena 100
Tabela 11
Zakresy ceny Minimalna wielkość zmiany ceny 
( w PLN) (krok notowania w PLN)
0 ≤ cena < 20 0,01
20 ≤ cena < 50 0,02
50 ≤ cena < 100 0,05
100 ≤ cena < 200 0,1
200 ≤ cena < 500 0,2
500 ≤ cena < 1 000 0,5
1 000 ≤ cena < 2 000 1
2 000 ≤ cena < 5 000 2
5 000 ≤ cena < 10000 5
10 000 ≤ cena < 20 000 10
20 000 ≤ cena < 50 000 20
50 000 ≤ cena 50
Tabela 12
Zakresy ceny Minimalna wielkość zmiany ceny 
( w PLN) (krok notowania w PLN)
0  ≤ cena < 50 0,01
50 ≤ cena < 100 0,02
100 ≤ cena < 200 0,05
200 ≤ cena < 500 0,1
500 ≤ cena < 1 000 0,2
1 000 ≤ cena < 2 000 0,5
2 000 ≤ cena < 5 000 1
5 000 ≤ cena < 10000 2
10 000 ≤ cena < 20 000 5
20 000 ≤ cena < 50 000 10
50 000 ≤ cena 20
Tabela 13
Zakresy ceny Minimalna wielkość zmiany ceny 
( w PLN) (krok notowania w PLN)
0 ≤ cena < 100 0,01
100 ≤ cena < 200 0,02
200 ≤ cena < 500 0,05
500 ≤ cena < 1 000 0,1
1 000 ≤ cena < 2 000 0,2
2 000 ≤ cena < 5 000 0,5
5 000 ≤ cena < 10000 1
10 000 ≤ cena < 20 000 2
20 000 ≤ cena < 50 000 5
50 000 ≤ cena 10

 

-----------------

Nazwa Ticker Średnia liczba transakcji Tabela kroku notowania Krok notowania (W PLN)
ALIOR         ALR 1842 11 0,05
ASSECOPOL     ACP 1181 11 0,02
BZWBK         BZW 1389 11 0,2
CCC           CCC 1361 11 0,2
CYFRPLSAT     CPS 1484 11 0,02
ENERGA        ENG 2258 12 0,01
EUROCASH      EUR 2046 12 0,01
JSW           JSW 3695 12 0,02
KGHM          KGH 5412 12 0,05
LOTOS         LTS 2805 12 0,02
LPP           LPP 821 11 5
MBANK         MBK 1018 11 0,2
ORANGEPL      OPL 1431 11 0,01
PEKAO         PEO 3097 12 0,05
PGE           PGE 2699 12 0,01
PGNIG         PGN 1718 11 0,01
PKNORLEN      PKN 4079 12 0,05
PKOBP         PKO 3948 12 0,01
PZU           PZU 3993 12 0,01
TAURONPE      TPE 1307 11 0,01
AMICA         AMC 144 10 0,2
AMREST        EAT 142 10 0,5
BENEFIT       BFT 61 9 5
BOGDANKA      LWB 169 10 0,1
BORYSZEW      BRS 347 10 0,01
BUDIMEX       BDX 508 10 0,5
CDPROJEKT     CDR 1925 11 0,05
CIECH         CIE 843 11 0,05
CIGAMES       CIG 827 11 0,01
COMARCH       CMR 54 9 0,5
DINOPL        DNP 740 11 0,05
EMPERIA       EMP 72 9 0,2
ENEA          ENA 1412 11 0,01
FAMUR         FMF 77 9 0,02
FORTE         FTE 101 10 0,1
GETINOBLE     GNB 535 10 0,01
GPW           GPW 369 10 0,05
GRUPAAZOTY    ATT 769 11 0,05
GTC           GTC 142 10 0,01
HANDLOWY      BHW 591 10 0,1
INGBSK        ING 322 10 0,5
INTERCARS     CAR 82 10 0,5
KERNEL        KER 585 10 0,05
KETY          KTY 244 10 0,5
KRUK          KRU 1182 11 0,2
LCCORP        LCC 79 9 0,01
LIVECHAT      LVC 217 10 0,05
MEDICALG      MDG 113 10 0,2
MILLENNIUM    MIL 589 10 0,01
NETIA         NET 108 10 0,01
NEUCA         NEU 134 10 0,5
ORBIS         ORB 42 9 0,2
PFLEIDER      PFL 129 10 0,05
PKPCARGO      PKP 261 10 0,1
PLAY          PLY 1822 11 0,02
POLIMEXMS     PXM 2011 12 0,01
ROBYG         ROB 148 10 0,01
SANOK         SNK 57 9 0,1
STALPROD      STP 128 10 1
WAWEL         WWL 52 9 5
11BIT         11B 218 10 0,2
ABCDATA       ABC 129 10 0,01
ABPL          ABE 25 9 0,1
ACAUTOGAZ     ACG 11 9 0,1
AGORA         AGO 37 9 0,05
AILLERON      ALL 48 9 0,05
ALCHEMIA      ALC 30 9 0,01
ALTUSTFI      ALI 32 9 0,05
ALUMETAL      AML 81 10 0,1
APATOR        APT 40 9 0,1
ASBIS         ASB 99 10 0,01
ASSECOBS      ABS 13 9 0,1
ASSECOSEE     ASE 15 9 0,05
ASTARTA       AST 36 9 0,2
ATAL          1AT 28 9 0,1
AUTOPARTN     APR 77 9 0,01
BAHOLDING     BAH 36 9 0,05
BIOTON        BIO 166 10 0,01
BOS           BOS 112 10 0,01
BRASTER       BRA 227 10 0,01
BYTOM         BTM 94 10 0,01
CFI           CFI 202 10 0,01
CLNPHARMA     CLN 195 10 0,05
COMP          CMP 7 8 0,5
CORMAY        CRM 282 10 0,01
DEBICA        DBC 10 9 0,5
DOMDEV        DOM 36 9 0,2
ECHO          ECH 156 10 0,01
EKOEXPORT     EEX 110 10 0,01
ELBUDOWA      ELB 36 9 0,2
ELEMENTAL     EMT 107 10 0,01
ENTER         ENT 13 9 0,1
FERRO         FRO 27 9 0,05
GETBACK       GBK 234 10 0,02
GETIN         GTN 178 10 0,01
GPRE          GPR 102 10 0,01
GROCLIN       GCN 117 10 0,01
IDEABANK      IDA 30 9 0,1
IMPEXMET      IPX 176 10 0,01
KOGENERA      KGN 20 9 0,2
KOPEX         KPX 85 10 0,01
KREZUS        KZS 186 10 0,01
LENTEX        LTX 60 9 0,02
LUBAWA        LBW 123 10 0,01
MABION        MAB 98 10 0,2
MANGATA       MGT 16 9 0,5
MCI           MCI 39 9 0,02
MENNICA       MNC 7 8 0,2
MIRBUD        MRB 203 10 0,01
MLPGROUP      MLG 3 8 0,2
MONNARI       MON 120 10 0,01
MOSTALZAB     MSZ 118 10 0,01
NEWAG         NWG 40 9 0,05
OPONEO.PL     OPN 57 9 0,1
PBKM          BKM 16 9 0,2
PCCROKITA     PCR 59 9 0,5
PCM           PCM 30 9 0,1
PEP           PEP 74 9 0,05
PHN           PHN 18 9 0,05
POLICE        PCE 12 9 0,1
POLNORD       PND 130 10 0,01
POLWAX        PWX 59 9 0,05
PRAIRIE       PDZ 153 10 0,01
RAFAKO        RFK 219 10 0,01
RAINBOW       RBW 33 9 0,1
SELVITA       SLV 91 10 0,1
SERINUS       SEN 115 10 0,01
SNIEZKA       SKA 6 8 0,5
STALEXP       STX 107 10 0,01
STELMET       STL 11 9 0,05
TORPOL        TOR 53 9 0,02
TRAKCJA       TRK 202 10 0,01
URSUS         URS 671 11 0,01
VIGOSYS       VGO 11 9 1
VISTULA       VST 85 10 0,01
WIELTON       WLT 123 10 0,02
WIRTUALNA     WPL 50 9 0,1
WORKSERV      WSE 17 9 0,01
XTB           XTB 26 9 0,01
ZEPAK         ZEP 103 10 0,02
4FUNMEDIA     4FM 17 9 0,02
AATHOLD       AHL 3 8 0,2
ABADONRE      ABA 7 8 0,05
ABMSOLID      ABM 13 9 0,05
ACTION        ACT 168 10 0,01
ADIUVO        ADV 11 9 0,05
AGROTON       AGT 133 10 0,01
AIRWAY        AWM 64 9 0,01
ALTA          AAT 5 8 0,02
AMBRA         AMB 26 9 0,05
APLISENS      APN 4 8 0,1
APSENERGY     APE 11 9 0,01
ARCHICOM      ARH 12 9 0,05
ARCTIC        ATC 55 9 0,01
ARCUS         ARC 6 8 0,02
ARTERIA       ARR 14 9 0,02
ARTIFEX       ART 19 9 0,02
ASMGROUP      ASM 15 9 0,01
ATENDE        ATD 10 9 0,01
ATLANTAPL     ATP 19 9 0,01
ATLANTIS      ATS 45 9 0,01
ATLASEST      ATL 2 8 0,01
ATM           ATM 11 9 0,05
ATMGRUPA      ATG 24 9 0,01
ATREM         ATR 14 9 0,01
AUGA          AUG 5 8 0,02
AVIAAML       AAL 40 9 0,02
AVIASG        ASG 11 9 0,05
AWBUD         AWB 12 9 0,01
BALTONA       BAL 18 9 0,01
BBIDEV        BBD 43 9 0,01
BEDZIN        BDZ 12 9 0,1
BEST          BST 4 8 0,2
BETACOM       BCM 8 8 0,1
BGZBNPP       BGZ 11 9 0,2
BIK           BIK 11 9 0,05
BIOMEDLUB     BML 97 10 0,01
BOWIM         BOW 17 9 0,01
BSCDRUK       BSC 5 8 0,2
BUMECH        BMC 362 10 0,01
BUWOG         BWO 11 11 0,1
BZWBK2        BZ2             13 0,05
CAPITAL       CPA 18 9 0,01
CDRL          CDL 12 9 0,1
CELTIC        CPD 5 8 0,05
CEZ           CEZ 952 11 0,05
CHEMOS        CHS 54 9 0,01
CITYSERV      CTS 10 8 0,1
CNT           CNT 11 9 0,02
COGNOR        COG 36 9 0,01
COLIAN        COL 29 9 0,01
CPGROUP       CPG 4 8 0,05
CUBEITG       CTG 71 9 0,01
CZTOREBKA     CZT 16 9 0,01
DECORA        DCR 15 9 0,05
DEKPOL        DEK 8 8 0,2
DELKO         DEL 15 9 0,05
DGA           DGA 13 9 0,01
DREWEX        DRE 15 9 0,01
DROZAPOL      DPL 13 9 0,01
EDINVEST      EDI 5 8 0,01
EFEKT         EFK 12 9 0,1
ELEKTROTI     ELT 18 9 0,02
ELKOP         EKP 291 10 0,01
ELZAB         ELZ 6 8 0,05
EMCINSMED     EMC 1 8 0,05
ENAP          ENP 5 8 0,01
ENELMED       ENE 5 8 0,1
ENERGOINS     ENI 71 9 0,01
ERBUD         ERB 15 9 0,1
ERG           ERG 14 9 0,2
ERGIS         EGS 28 9 0,02
ESOTIQ        EAH 27 9 0,1
ESSYSTEM      ESS 5 8 0,02
ESTAR         EST 41 9 0,01
EUCO          EUC 26 9 0,1
EUROHOLD      EHG 0 8 0,01
EUROTEL       ETL 11 9 0,1
EVEREST       EVE 7 8 0,01
EXILLON       EXL 29 9 0,02
FASING        FSG 18 9 0,05
FASTFIN       FFI 11 9 0,01
FEERUM        FEE 12 9 0,05
FENGHUA       FGT 4 8 0,1
FERRUM        FER 17 9 0,01
FORTUNA       FEG 55 9 0,1
GEKOPLAST     GKP 11 9 0,05
GINOROSSI     GRI 47 9 0,01
GLCOSMED      GLC 11 9 0,01
GOBARTO       GOB 31 9 0,02
GORENJE       GRV 10 9 0,1
GRAVITON      GRT 13 9 0,01
GRODNO        GRN 15 9 0,05
HARPER        HRP 14 9 0,01
HELIO         HEL 21 9 0,05
HERKULES      HRS 32 9 0,01
HOLLYWOOD     HLD 3 8 0,01
HUBSTYLE      HUB 19 9 0,01
HYDROTOR      HDR 8 8 0,2
I2DEV         I2D 20 9 0,05
IALBGR        IAG 301 10 0,01
IFCAPITAL     IFC 23 9 0,01
IFIRMA        IFI 32 9 0,01
IIAAV         IIA 248 11 0,01
IMCOMPANY     IMC 14 9 0,05
IMMOBILE      GKI 23 9 0,01
IMPEL         IPL 10 8 0,2
IMPERA        IMP 12 9 0,01
IMS           IMS 6 8 0,02
INC           INC 11 9 0,01
INDATA        IDT 85 10 0,01
INDYKPOL      IND 9 8 0,5
INPRO         INP 4 8 0,05
INSTALKRK     INK 20 9 0,05
INTERAOLT     IRL 16 9 0,05
INTERFERI     INF 4 8 0,02
INTERSPPL     IPO 16 9 0,01
INTROL        INL 11 9 0,02
INVISTA       INV 12 9 0,01
IPOPEMA       IPE 14 9 0,01
ITMTRADE      ITM 227 10 0,01
IZOBLOK       IZB 17 9 0,5
IZOLACJA      IZO 13 9 0,01
IZOSTAL       IZS 12 9 0,02
JHMDEV        JHM 30 9 0,01
JJAUTO        JJO 0 8 0,05
JWCONSTR      JWC 22 9 0,01
JWWINVEST     JWW 12 9 0,01
K2INTERNT     K2I 12 9 0,05
KANIA         KAN 37 9 0,01
KBDOM         KBD 8 8 0,02
KCI           KCI 69 9 0,01
KGL           KGL 3 8 0,2
KINOPOL       KPL 11 9 0,05
KOMPAP        KMP 1 8 0,05
KOMPUTRON     KOM 42 9 0,02
KONSSTALI     KST 12 9 0,1
KPPD          KPD 1 8 0,2
KRAKCHEM      KCH 10 9 0,01
KREC          KRC 11 9 0,02
KREDYTIN      KRI 4 8 0,2
KRKA          KRK 40 9 1
KRUSZWICA     KSW 16 9 0,2
KRVITAMIN     KVT 11 9 0,01
KSGAGRO       KSG 40 9 0,01
LABOPRINT     LAB 11 9 0,05
LARQ          LRQ 20 9 0,05
LENA          LEN 23 9 0,01
LIBET         LBT 16 9 0,01
LOKUM         LKD 6 8 0,1
LSISOFT       LSI 21 9 0,05
MAKARONPL     MAK 3 8 0,02
MARVIPOL      MVP             13 0,01
MASTERPHA     MPH 12 9 0,01
MAXCOM        MXC 40 9 0,1
MBWS          MBW 311 10 0,1
MDIENERGIA    MDI 24 9 0,01
MEDIACAP      MCP 10 9 0,01
MEDIATEL      MTL 4 8 0,01
MERCATOR      MRC 35 9 0,05
MERCOR        MCR 14 9 0,05
MEXPOLSKA     MEX 17 9 0,01
MFO           MFO 18 9 0,1
MILKILAND     MLK 34 9 0,01
MIRACULUM     MIR 19 9 0,01
MOJ           MOJ 3 8 0,01
MOL           MOL 1212 11 0,02
MORIZON       MZN 7 8 0,01
MOSTALPLC     MSP 19 9 0,02
MOSTALWAR     MSW 39 9 0,01
MUZA          MZA 3 8 0,02
MWTRADE       MWT 8 8 0,05
NANOGROUP     NNG             13 0,01
NETMEDIA      NEM 2 8 0,05
NORTCOAST     NCT 11 9 0,02
NOVITA        NVT 11 9 0,1
NOWAGALA      CNG 25 9 0,01
NTTSYSTEM     NTT 15 9 0,01
ODLEWNIE      ODL 9 8 0,02
OEX           OEX 4 8 0,1
OPENFIN       OPF 28 9 0,01
OPTEAM        OPM 8 8 0,02
ORCOGROUP     OPG 10 8 0,01
ORION         ORN 7 8 0,5
ORZBIALY      OBL 32 9 0,05
OTLOG         OTS 5 8 0,2
OTMUCHOW      OTM 14 9 0,01
OVOSTAR       OVO 5 8 0,5
PAMAPOL       PMP 9 8 0,01
PANOVA        NVA 16 9 0,1
PATENTUS      PAT 7 8 0,01
PCCEXOL       PCX 14 9 0,01
PCCINTER      PCI 11 9 0,01
PEKABEX       PBX 4 8 0,1
PEMANAGER     PEM 14 9 0,1
PEPEES        PPS 23 9 0,01
PGO           PGO 11 9 0,02
PGSSOFT       PSW 23 9 0,05
PLASTBOX      PLX 13 9 0,01
PLATYNINW     PIW 18 9 0,01
PLAYWAY       PLW 44 9 0,2
PLAZACNTR     PLZ 19 9 0,01
PMPG          PGM 18 9 0,01
POLMED        POM 9 8 0,02
POZBUD        POZ 19 9 0,01
PRAGMAFA      PRF 11 9 0,05
PRAGMAINK     PRI 12 9 0,05
PRIMAMODA     PMA 16 9 0,02
PROCAD        PRD 8 8 0,01
PROCHEM       PRM 12 9 0,1
PROCHNIK      PRC 65 9 0,01
PROJPRZEM     PJP 18 9 0,05
PROTEKTOR     PRT 14 9 0,01
PROVIDENT     IPF 658 11 0,01
PULAWY        ZAP 17 9 0,5
QUANTUM       QNT 15 9 0,05
QUERCUS       QRS 36 9 0,02
QUMAK         QMK 123 10 0,01
R22           R22             13 0,01
R22-PDA       R22A             13 0,01
RADPOL        RDL 42 9 0,01
RAFAKO-PDA    RFKA             10 0,01
RAFAMET       RAF 11 9 0,05
RANKPROGR     RNK 75 9 0,01
RAWLPLUG      RWL 24 9 0,02
REDAN         RDN 14 9 0,01
REDWOOD       RWD 16 9 0,01
RELPOL        RLP 11 9 0,02
REMAK         RMK 11 9 0,05
RESBUD        RES 47 9 0,01
RONSON        RON 21 9 0,01
ROPCZYCE      RPC 23 9 0,1
RUBICON       RBC 12 9 0,01
SANTANDER     SAN 16855 13 0,01
SANWIL        SNW 4 8 0,01
SARE          SAR 9 8 0,2
SECOGROUP     SWG 4 8 0,1
SEKO          SEK 3 8 0,05
SELENAFM      SEL 7 8 0,1
SETANTA       SET 8 8 0,05
SFINKS        SFS 57 9 0,01
SILVANO       SFG 19 9 0,05
SIMPLE        SME 4 8 0,05
SKARBIEC      SKH 43 9 0,1
SKYLINE       SKL 6 8 0,01
SLEEPZAG      SLZ 5 8 0,05
SOHODEV       SHD 30 9 0,01
SOLAR         SOL 13 9 0,01
SONEL         SON 12 9 0,02
SOPHARMA      SPH 0 8 0,05
STALPROFI     STF 8 8 0,1
SUNEX         SNX 12 9 0,01
SUWARY        SUW 6 8 0,05
SWISSMED      SWD 11 9 0,01
SYGNITY       SGN 70 9 0,01
SYNEKTIK      SNT 14 9 0,05
SYNTHOS       SNS 791 11 0,01
TALANX        TNX 1485 11 0,1
TALEX         TLX 12 9 0,05
TARCZYNSKI    TAR 15 9 0,05
TATRY         TMR 1 8 1
TERMOREX      TRR 12 9 0,01
TESGAS        TSG 12 9 0,01
TIM           TIM 16 9 0,02
TOWERINVT     TOW 13 9 0,1
TOWERINVT-PDA TOWA 0 9 0,1
TOYA          TOA 11 9 0,05
TRANSPOL      TRN 22 9 0,02
TRITON        TRI 18 9 0,01
TXM           TXM 8 8 0,02
ULMA          ULM 4 8 0,5
UNIBEP        UNI 23 9 0,02
UNICREDIT     UCG 18343 13 0,01
UNIMA         U2K 17 9 0,01
UNIMOT        UNT 62 9 0,1
UNIWHEELS     UNW 74 9 1
VENTUREIN     VTI 4 8 0,05
VINDEXUS      VIN 50 9 0,02
VISTAL        VTL 74 9 0,01
VIVID         VVD 70 9 0,01
VOTUM         VOT 20 9 0,05
VOXEL         VOX 13 9 0,05
WADEX         WAX 16 9 0,02
WARIMPEX      WXF 11 9 0,02
WASKO         WAS 45 9 0,01
WDX           WDX 13 9 0,05
WIKANA        WIK 4 8 0,01
WITTCHEN      WTN 11 9 0,05
WOJAS         WOJ 13 9 0,02
YOLO          YOL 45 9 0,01
ZAMET         ZMT 6 8 0,01
ZPUE          PUE 6 8 1
ZUE           ZUE 17 9 0,02
ZYWIEC        ZWC 7 8 2
06MAGNA       06N 36 9 0,01
08OCTAVA      08N 9 8 0,01
ALMA          ALM 203 10 0,01
B3SYSTEM      B3S 2 8 0,01
BERLING       BRG 2 8 0,02
CALATRAVA     CTC 33 9 0,01
COALENERG     CLE 24 9 0,01
COMPERIA      CPL 1 8 0,05
DROP          DRP 9 8 0,01
FAM           FAM 21 9 0,01
FMG           FMG 2 8 0,01
FON           FON 279 10 0,01
FOTA          FOT 81 10 0,01
HYPERION      HYP 69 9 0,01
IBSM          IBS 1 8 0,2
IDMSA         IDM 4 8 0,01
IFSA          IFR 85 10 0,01
INDYGO        IDG 8 8 0,01
INTERBUD      ITB 13 9 0,01
IQP           IQP 4 8 0,01
KDMSHIPNG     KDM 5 8 0,02
KERDOS        KRS 20 9 0,01
LARK          LRK 32 9 0,01
MEGARON       MEG 0 8 0,1
MNI           MNI 31 9 0,01
MOBRUK        MBR 1 8 0,2
NEWWORLDR     NWR 0 8 0,01
PBG           PBG 571 10 0,01
PBSFINANSE    PBF 1 8 0,01
PCGUARD       PCG 13 9 0,01
PEIXIN        PEX 5 8 0,01
PEMUG         PMG 1 8 0,01
REGNON        REG 1 8 0,01
REINHOLD      RHD 5 8 0,01
SADOVAYA      SGR 9 8 0,01
SCOPAK        SCO 0 8 0,01
SKOTAN        SKT 52 9 0,01
STAPORKOW     ZUK 10 8 0,02
STARHEDGE     SHG 8 8 0,01
WILBO         WLB 27 9 0,01
WINVEST       WIS 5 8 0,01
WISTIL        WST 2 8 0,5
ZASTAL        ZST 5 8 0,01
ZREMB         ZRE 4 8 0,01
2CPARTNER     2CP 2 8 0,01
2INTELLECT    2IT 3 8 0,01
4MOBILITY     4MB 5 8 0,1
5THAVENUE     5AH 1 8 0,02
71MEDIA       71M 4 8 0,02
7FIT          7FT 3 8 0,01
ABAK          ABK 0 8 0,01
ABSINVEST     AIN 9 8 0,01
ACARTUS       ACA 3 8 0,01
ACKERMAN      ACK 1 8 0,05
ACREBIT       ACR 35 9 0,01
ADFORM        ADF 1 8 0,05
ADVERTIGO     AVE 1 8 0,01
AERFINANC     AER 3 8 0,01
AFHOL         AFH 11 9 0,01
AGROLIGA      AGL 8 8 0,1
AGROMEP       AGP 0 8 0,1
AITON         AIT 5 8 0,01
AKCEPTFIN     AFC 5 8 0,01
ALDA          ALD 4 8 0,02
ALEJA         ALS 33 9 0,01
ALUMAST       ALU 2 8 0,01
ANALIZY       AOL 2 8 0,2
APANET        APA 3 8 0,02
APIS          ASA 5 8 0,01
APS           APS 1 8 0,02
AQUABB        AQU 2 8 0,1
AQUAPOZ       AQA 5 8 0,05
AQUATECH      AQT 4 8 1
ARAMUS        ARA 3 8 0,01
ARENAPL       ARE 1 8 0,02
ARI           ARI 1 8 0,01
ARRINERA      ARX 6 8 0,02
ARTP          TYP 2 8 0,01
ASTRO         ASR 5 8 0,01
ATCCARGO      ATA 3 8 0,02
ATHOS         AVC 8 8 0,01
AUTOSPA       ASP 7 8 0,01
AUXILIA       AUX 11 9 0,2
AZTEC         AZC 6 8 0,01
BALTICON      BLT 2 8 0,1
BBCONSULT     BBA 7 8 0,02
BETOMAX       BTX 0 8 0,01
BINARY        BHX 3 8 0,01
BIOERG        BER 24 9 0,01
BIOFACTOR     BFC 1 8 0,02
BIOGENED      BGD 2 8 0,1
BIOMASS       BEP 31 9 0,01
BIOMAXIMA     BMX 10 8 0,02
BIOPLANET     BIP 1 8 0,05
BITEVIL       BIT 259 10 0,01
BIZTECH       BTK 209 10 0,01
BLACKPOIN     BPN 3 8 0,01
BLIRT         BLR 2 8 0,01
BLOOBER       BLO 89 10 0,05
BLUMERANG     BLU 0 8 0,01
BOA           BOA 3 8 0,01
BOOMERANG     BMR 13 9 0,01
BORUTA        BRU 22 9 0,01
BPX           BPX 0 8 0,01
BRAS          BSA 37 9 0,01
BROADGATE     BDG 5 8 0,01
BVT           BVT 4 8 0,01
CALESCO       CLS 1 8 0,01
CAMBRIDGE     CAM             13 0,01
CASPAR        CSR 0 8 0,1
CCS           CCS 3 8 0,01
CCTOOLS       CCT 1 8 0,01
CENTURION     CTF 3 8 0,01
CEREALPLT     CRP 1 8 0,1
CFBPS         CFB 1 8 0,05
CHERRY        CHP             13 0,02
CIASTZKRA     CZK 2 8 0,01
CLOUD         CLD 11 9 0,2
COLUMBUS      CLC 16 9 0,01
COMECO        CMC 9 8 0,01
COPERNIC      CRS 2 8 0,1
CORELENS      COR 6 8 0,01
CSY           CSY 2 8 0,02
CWA           CWA             13 0,01
CZARNKOW      BRO 4 8 0,01
DAMFINW       DIN 25 9 0,01
DANKS         DNS 3 8 0,01
DCD           DCD 3 8 0,01
DEKTRA        DKR 5 8 0,1
DEVORAN       DEV 8 8 0,01
DIGITAL       DGL 1 8 0,01
DOMENOMAN     DOA 0 8 0,01
DOMLEK        DLK 1 8 0,05
DOOK          DOK             13 0,01
DYWILAN       DYW 0 8 0,02
EASTSIDE      ESC 3 8 0,01
EASYCALL      ECL 2 8 0,02
EBC           EBC 7 8 0,01
EC2           EC2 21 9 0,01
EDISON        EDN 1 8 0,01
EFIXDM        EFX 1 8 0,02
EKIOSK        EKS 5 8 0,01
EKOBOX        EBX 2 8 0,01
EKOPOL        EGH 2 8 0,01
EMMERSON      EMM 3 8 0,01
EMONT         ELM 1 8 0,01
EMUZYKA       EMU 5 8 0,02
EONET         EON 7 8 0,05
ERNE          ERN 10 9 0,01
ERS           ERS 8 8 0,01
ESKIMOS       ESK 2 8 0,01
EUROSNACK     ECK 2 8 0,01
EUROTAX       ETX 4 8 0,02
EXAMOBILE     EXA 4 8 0,01
EXCELLENC     EXC 1 8 0,01
EXOUPOS       GEU 4 8 0,1
FARM51        F51 178 10 0,01
FHDOM         FHD 2 8 0,02
FLUID         FLD 49 9 0,01
FOREVEREN     FOR 98 10 0,01
FORPOSTA      FPO 6 8 0,01
GALVO         GAL 3 8 0,01
GENOMED       GEN 2 8 0,1
GENRG         GNG 6 8 0,01
GEOTERM       GTP 1 8 0,02
GEOTRANS      GTS 12 9 0,01
GEOTREKK      GTK 9 8 0,01
GKSKAT        GKS 4 8 0,01
GLGPHARMA     GLG 16 9 0,01
GOLAB         GOL 2 8 0,01
GOTFI         GTF 1 8 0,05
GOVENA        GOV             13 0,01
GPPI          GPP 0 8 0,01
GREMPCO       GRM 9 8 0,01
GRMEDIA       GME             13 0,02
GRUPAEMM      GEM 3 8 0,01
GRUPAHRC      HRC 0 8 0,02
GRUPAREC      GRC 5 8 0,2
GTRINITY      GTY 1 8 0,02
GWARANT       GWR 2 8 0,02
HAMBURGER     MRH 1 8 0,01
HGAMES        HBG             13 0,01
HMINWEST      HMI 2 8 0,2
HORTICO       HOR 1 8 0,02
HURTIMEX      HRT 1 8 0,01
HYDRAPRES     HPS 1 8 0,01
IAI           IAI 7 8 0,1
IBCPOLSKA     IBC 0 8 0,01
ICPD          ICD 0 8 0,01
ICPGROUP      ICP 0 8 0,02
IFM           IFM 2 8 0,01
IFUN4ALL      IF4 50 9 0,01
IGORIA        IGT 1 8 0,01
INBOOK        INB 7 8 0,01
INCANA        ICA 1 8 0,01
INDOS         INS 2 8 0,02
INFOSCAN      IST 43 9 0,02
INFOSYS       IFS 3 8 0,01
INFRA         IFA 8 8 0,01
INNOGENE      IGN 11 9 0,01
INTELIWIS     ITL 16 9 0,01
INTERNITY     INT 1 8 0,01
INVESTEKO     IVE 1 8 0,01
INWESTPL      INW 4 8 0,01
IPODS         IOD 6 8 0,01
ISIAG         ISG 1 8 0,01
JRHOLDING     JRH 4 8 0,01
JUJUBEE       JJB 67 9 0,02
JWA           JWA 29 9 0,01
KANCELWEC     KPI 9 8 0,02
KBJ           KBJ 2 8 0,1
KKHERBAL      KKH 50 9 0,01
KLEBAINV      KIN 3 8 0,01
KLON          KLN 2 8 0,01
KME           KME 11 9 0,1
KOFAMA        KFM 3 8 0,02
KORBANK       KOR 1 8 0,02
KUPIEC        KPC 5 8 0,01
LANGLOO       LAN 11 9 0,01
LAURENPES     LPS 16 9 0,01
LETUS         LET 14 9 0,01
LGTRADE       LGT 4 8 0,01
LKDESIGN      LKS 1 8 0,05
LSTECHHOM     LSH 16 9 0,01
LUG           LUG 15 9 0,02
LUKARDI       LUK 59 9 0,01
MADKOM        MAD 5 8 0,01
MAKOLAB       MLB 3 8 0,02
MAKORA        MRA 2 8 0,01
MALKOWSKI     MMA 0 8 0,01
MAXIMUS       MAX 1 8 0,01
MAXIPIZZA     MXP 3 8 0,01
MBFGROUP      MBF 12 9 0,01
MBPARTNER     MBP 7 8 0,01
MEDAPP        MDA 10 9 0,01
MEDCAMP       MDP 0 8 0,01
MEDGALIC      MGC 4 8 0,01
MEDIANPOL     MDN 2 8 0,01
MEGASONIC     MGA 4 8 0,02
MENNICASK     MNS 3 8 0,05
MERA          MER 2 8 0,01
MERIT         MEI 5 8 0,01
MERLINGRP     MRG 14 9 0,01
METROPOLIS    MRS 1 8 0,02
MFOOD         MFD 1 8 0,05
MGAMES        MGS 147 10 0,01
MIDVEN        MID 2 8 0,5
MILKPOL       MLP 5 8 0,01
MINERAL       MND 2 8 0,01
MINOX         MNX 16 9 0,01
MMAKERS       MMF 4 8 0,02
MMCPL         MMC 4 8 0,02
MOBIMEDIA     MMS 38 9 0,01
MODE          MOE 8 8 0,01
MODECOM       MOD 5 8 0,1
MODERNCOM     MCE 0 8 0,01
MPAY          MPY 1 8 0,01
MPLVERBUM     VER 3 8 0,01
MTRANS        MTS 119 10 0,01
NEPTIS        YAN 3 8 0,5
NESTMEDIC     NST 43 9 0,02
NETWISE       NTW 1 8 0,1
NEXTBIKE      NXB 14 9 0,5
NFPL          NFP 16 9 0,01
NOTORIA       NTS 0 8 0,05
NOVAVIS       NVV 16 9 0,01
NOVINA        NOV 5 8 0,01
NWAI          NWA 3 8 0,01
ONICO         ONC 20 9 0,5
ORGANIC       ORG 2 8 0,02
ORPHEE        ORP 24 9 0,01
OUTDOORZY     OUT 17 9 0,01
PARCELTEC     PTE 2 8 0,02
PARTNER       PRN 12 9 0,01
PATFUND       PFD 1 8 0,01
PHARMENA      PHR 6 8 0,2
PHOTON        PEN 11 9 0,01
PIK           PIK 8 8 0,01
PILAB         PIL 19 9 0,1
PLANETINN     PIG 10 8 0,01
PLASMA        PSM 1 8 0,02
PLATIGE       PLI 28 9 0,1
PLGROUP       PLG 96 10 0,01
POLMAN        PLM 3 8 0,01
POLMT         PME 0 8 0,1
POLTRONIC     PTN 1 8 0,01
PRESENT24     P24 58 9 0,01
PRESTO        PST 7 8 0,01
PRIME         PMT 37 9 0,1
PROLOG        PRL 1 8 0,1
PROMISE       PRO 1 8 0,02
PRYMUS        PRS 6 8 0,05
PTWP          PTW 1 8 0,1
PYLON         PYL 3 8 0,01
QUARKVENT     QRK 3 8 0,01
QUART         QRT 2 8 0,01
QUBICGMS      QUB 54 9 0,01
READGENE      RDG 2 8 0,01
REMEDIS       REM 3 8 0,01
REMORSOL      RSP 7 8 0,01
REVITUM       REV 1 8 0,01
ROBINSON      RBS 6 8 0,05
ROCCA         RCA 1 8 0,01
ROTOPINO      ROT 0 8 0,02
RSY           RSY 3 8 0,02
S4E           S4E 1 8 0,1
SAKANA        SKN 1 8 0,01
SAPLING       SAP 8 8 0,01
SCPFL         SCP 7 8 0,1
SESCOM        SES 2 8 0,2
SEVENET       SEV 1 8 0,01
SFD           SFD 1 8 0,01
SFERANET      SFN 15 9 0,01
SFKPOLKAP     SFK 11 9 0,01
SILESIA       SSO 5 8 0,01
SITE          STE 19 9 0,01
SLASKIEKA     SLK 68 9 0,01
SMSKREDYT     SMS 2 8 0,01
SOFTBLUE      SBE 27 9 0,01
SPARKVC       SPK 2 8 0,01
STANDREW      STD 4 8 0,05
STEMCELLS     SCS 2 8 0,01
STOPKLA       STK 4 8 0,05
STOPPOINT     STO 7 8 0,01
SUMMALING     SUL 2 8 0,1
SUNTECH       SUN 5 8 0,01
SYMBIO        SYM 2 8 0,02
SZAR          SZR 3 8 0,01
TAMEX         TOS 5 8 0,01
TAXNET        TXN 2 8 0,01
TAXUSFUND     TXF 13 9 0,01
TBULL         TBL 8 8 1
TECHINVGR     TIG 13 9 0,01
TECHMADEX     TDX 1 8 0,05
TELEHORSE     TLH 32 9 0,01
TELEMEDPL     TMP 3 8 0,01
TELESTO       TLO 0 8 0,05
TELESTR       TLS 4 8 0,1
TELGAM        TLG 3 8 0,01
TELIANI       TLV 4 8 0,01
TERMO2PWR     T2P 93 10 0,01
TERMOEXP      TME 1 8 0,02
UHYECA        ECA 6 8 0,01
UNIFIED       UFC 34 9 0,05
UNITED        UTD 24 9 0,01
VAKOMTEK      VKT 1 8 0,01
VARSAVVR      VVR 19 9 0,01
VCP           VCP 1 8 0,01
VERBICOM      VRB 2 8 0,01
VIATRON       VIA 0 8 0,02
VIDIS         VDS 2 8 0,02
VOICETEL      VOI 2 8 1
WDBBU         WDB 2 8 0,02
WERTHHOLZ     WHH 0 8 0,01
WIERZYCL      WRL 4 8 0,01
WODKAN        WOD 0 8 0,05
XPLUS         XPL 6 8 0,01
XTPL          XTP             13 0,01
01CYBATON     01C 12 9 0,01
ADMIRAL       ADM 14 9 0,01
AEDES         AED 2 8 0,01
ALKAL         ALK 1 8 0,01
ARTNEWMED     ANM 9 8 0,01
ASSETUS       ASS 3 8 0,01
ATONHT        ATO 2 8 0,01
B2BPARTNER    B2B 18 9 0,01
BALTICINV     BCI 12 9 0,01
BGE           BGE 2 8 0,01
BLUETAX       BTG 2 8 0,01
BPC           BPC 20 9 0,01
COMPRESS      COM 1 8 0,01
CTE           CTE 1 8 0,02
CWPE          CWP 8 8 0,01
DASE          DFG 1 8 0,01
DENTAMDC      DAM 1 8 0,01
DORADCY24     D24 4 8 0,01
ECERAMICS     ECR 3 8 0,01
ECOTECH       ECO 1 8 0,01
EFENERGII     EFE 19 9 0,01
EKOKOGEN      EKG 1 8 0,01
ELQ           ELQ 3 8 0,01
EQUITIER      ETR 3 8 0,01
EUROCENT      ERC 2 8 0,01
EZO           EZO 0 8 0,01
FABRYKAKD     FKD 35 9 0,01
FACHOWCY      FAV 44 9 0,01
FINHOUSE      FIN 0 8 0,01
FITEN         FTN 0 8 0,01
FUTURIS       FUT 1 8 0,01
GENERGY       GNR 5 8 0,01
GLOBALTR      GTR 6 8 0,01
GRAPHIC       GRP 7 8 0,01
GREENENER     GRE 0 8 0,01
GRJAGUAR      GJA 16 9 0,01
HEFAL         HEF 2 8 0,01
HETAN         HTN 9 8 0,01
HFTGROUP      HFT 6 8 0,05
HOTBLOK       HOT 1 8 0,01
I3D           I3D 28 9 0,01
IDH           IDH 1 8 0,01
IMAGIS        IMG 1 8 0,01
INVICO        IVC 1 8 0,01
IU            IUS 1 8 0,02
JANTAR        JAN 2 8 0,01
LASERMED      LSR 3 8 0,01
LIBERTY       LTG 1 8 0,01
LOGZACT       LGZ 0 8 0,5
LOKATYBUD     LBD 0 8 0,01
LOYD          LYD 66 9 0,01
LUXIMA        LUX 4 8 0,01
LZMO          LZM 2 8 0,01
M4B           M4B 8 8 0,2
MARKA         MRK 1 8 0,01
MARSOFT       MAR 5 8 0,01
MGMSYS        MGM 1 8 0,01
MILESTONE     MMD 2 8 0,01
MOBINI        MOB 3 8 0,02
MOMO          MOM 30 9 0,01
MOTORICUS     MTR 4 8 0,01
NANOTEL       NAN 2 8 0,01
NAVIMORIN     NIN 3 8 0,01
OPTIZENLB     OPT 1 8 0,01
ORZLOPONY     ORL 0 8 0,01
PCHVENTURE    PCV 3 8 0,01
PFMEDICAL     PFM 3 8 0,05
PGPPOLONI     PGP 0 8 0,01
POLINW        PIS 12 9 0,01
PREFABET      PBB 1 8 0,01
PREMFOOD      PFR 1 8 0,01
PREMIUMF      PMF 1 8 0,01
PROPERTYF     PLE 2 8 0,01
PROVECTA      PRV 3 8 0,01
ROVITA        ROV 1 8 0,01
RUCHCHORZ     RCW 1 8 0,01
RUNICOM       RUN 1 8 0,01
SPAC1         SP1 3 8 0,01
STARFIT       SFI 45 9 0,01
SURFLAND      SSK 6 8 0,01
SWISSPSM      SWP 1 8 0,01
SYNERGA       SNG 7 8 0,01
TROPHYRES     TPR 9 8 0,01
VEDIA         VED 4 8 0,01
VELTO         VEL 14 9 0,01
VERTE         VTE 3 8 0,01
VISION        VIV 0 8 0,01
WBAY          WBY 3 8 0,01
WESTREAL      WRE 2 8 0,01
XSYSTEM       XSM 8 8 0,01
ETFDAX                      13 0,1
ETFSP500                    13 0,01
ETFW20L                     13 0,05
PAGED         PGD 18 9 0,2
VANTAGE       VTG 20 9 0,01
AMPLI         APL 0 8 0,01
BUDOPOL       BDL 25 9 0,01
CCENERGY      CCE 0 8 0,01
HAWE          HWE 79 9 0,01
IDEON         IDE 0 8 0,01
PETROLINV     OIL 362 10 0,01
EGB           EGB 1 8 0,1
BDF           BDF 0 8 0,2
BIOMAX        BIM 0 8 0,01
GCINVEST      GCI 1 8 0,01

Michał Żuławiński

Źródło:
Tematy
Zyskaj 300 zł i ciesz się kartą bez opłat

Zyskaj 300 zł i ciesz się kartą bez opłat

Komentarze (9)

dodaj komentarz
tomitomi
............to co wprowadzają -jest gorsze od socjalizmu !!!!!!!!!!!!!
że ,też nasi sprawiedliwi na to się godzą !?!?!?.....niepojęte !
czytacz
Po raz kolejny widzę tu wiadomości usunięte przez moderatora.Ale z jakiego powodu?czyżby pisały prawdę?
(usunięty)
(wiadomość usunięta przez moderatora)
emeryt_giełdowy
Dal zainteresowanych podaje link do Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych (Dyrektywa MiFID II) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 600/2014 w sprawie rynków instrumentów finansowych (Rozporządzenie MiFIR), oraz przepisów wykonawczych Dal zainteresowanych podaje link do Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych (Dyrektywa MiFID II) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 600/2014 w sprawie rynków instrumentów finansowych (Rozporządzenie MiFIR), oraz przepisów wykonawczych wydanych na ich podstawie lub w związku z ich wdrożeniem (pakiet MiFID II/ MiFIR)

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0600&from=PL

Teraz proszę o wskazanie, na podstawie, których przepisów Dyrektywy, GPW wprowadziła swoje propozycje stopniowania skoków cenowych.
Proszę zapoznać z przepisami dyrektywy (np. art 42 pkt 1 i 2) i odpowiedzieć na pytania kto opracował nowe rozwiązania, z kim były uzgadniane i konsultowane, komu służą.
Kto zrobił analizę przyczynowo skutkową , zaprezentował do konsultacji, i przedstawił wnioski o której mowa w art 52 pkt 1 i 2 Dyrektywy.
Czy władze GPW uważają, że wystarczy bezmyślnie przygotować i podpisać Uchwałę, w której będzie odwołanie do Dyrektywy UE i temat zostanie załatwiony.
Czy Prezes GPW przeczytał tego gniota (uchwałę) i/lub wiedział co podpisuje?

Nota bene ponad 1500 uchwał GPW, świadczy o jednym. Ktoś mocno pracuje, aby uzasadnić swoją rolę jako urzędnika w spółce GPW.
emeryt_giełdowy
Bankier. pl w związku z KOMUNIKATEM
Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Regulaminu Giełdy i Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego
https://www.gpw.pl/komunikaty-i-uchwaly-gpw/106391/komunikat-w-sprawie-zmiany-regulaminu-gieldy-i-szczegolowych-zasad-obrotu-gieldowego/?
Bankier. pl w związku z KOMUNIKATEM
Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Regulaminu Giełdy i Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego
https://www.gpw.pl/komunikaty-i-uchwaly-gpw/106391/komunikat-w-sprawie-zmiany-regulaminu-gieldy-i-szczegolowych-zasad-obrotu-gieldowego/?ph_main_01_start=show

proszę o wskazanie (opublikowanie i zacytowanie) przepisu o którym mowa w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych (Dyrektywa MiFID II) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 600/2014 w sprawie rynków instrumentów finansowych (Rozporządzenie MiFIR), oraz przepisów wykonawczych wydanych na ich podstawie lub w związku z ich wdrożeniem (pakiet MiFID II/ MiFIR), z którego wynikała konieczność zastosowania kryterium płynność danego instrumentu oraz konkretnych zaproponowanych przez GPW skoków cenowych.

Z pojawiających się komunikatów oraz informacji z DM - wynika, że takie rozwiązania wprowadzone zostało jako realizacja przepisów Unijnych. Biura Maklerskie zasłaniają się przepisami Unijnymi i przepisami polskimi wprowadzonymi na ich podstawie.
Nikt nie informuje i nie publikuje tych przepisów. Nikt nie informował inwestorów, że z Nowym rokiem 2018 są wprowadzane nowe kryteria i zasady kupowania/sprzedawania akcji.
Nasz Rząd walczy z biurokracją europejską i jednocześnie wprowadza rozwiązania, które zamiast ułatwiać obrót i zaufanie do GPW wymusza wystawianie kupowanie instrumentów finansowych wg. bliżej nieznanych zasad i kryteriów cenowych. Co to ma wspólnego z wolnym rynkiem i swobodą realizacji transakcji kupna/sprzedaży na rynku.

Mogę się założyć o duże pieniądze, że przepisy Unijne nie wymagały wprowadzania skoków cenowych dla różnych podmiotów, np. 1 gr, 5 gr. lub 20 gr. Przepisy Unijne są tak konstruowane, że pozostawiają krajom członkowskim swobodę w regulowaniu i wprowadzaniu szczegółowych rozwiązań.
Rozwiązanie zaproponowane przez GPW to jest polski wkład w odbudowę zaufania do rynku finansowego - giełdy. Wkład, który nie wiedzieć czemu chroni interesy dużych inwestorów i spółek, które zostały w latach ubiegłych przejęte przez nich w drodze nieformalnego delistingu, czyli za pieniądze spółek publicznych oraz akcjonariuszy mniejszościowych.
To rozwiązanie jest przykładem totalnego braku myślenia kategoriami interesu publicznego oraz interesu inwestorów indywidualnych. To rozwiązanie nie ma nic wspólnego z zapowiedziami naszego Rządu o tworzeniu warunków do inwestowania, tworzenia prywatnych kapitałów emerytalnych, itd. itp. zapowiedzi.

jarof1
Tak oto unia zajmuje się kolejnym wydumanym "problemem" komplikującym rzeczy w miarę proste.
Paranoja. Nie mogę sprzedać po 1,13 tylko 1,15 albo 1,10.
Czemu ma to służyć?
W pewien sposób to ogranicza moje prawo do decydowania o cenie sprzedaży MOICH akcji.
Całe życie z wariatami... :)
anathema
Poziom głupoty nowych rozwiązań jest trudny do oszacowania - na 110 % na wielu małych i średnich spółkach obroty spadną do absolutnego 0 - ryzyko wzrosło niepomiernie...
(usunięty)
(wiadomość usunięta przez moderatora)
mjwhite
w domu maklerskim PKO BP notowania oczywiście nie działają.... standard

Powiązane: Sesja na GPW

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki