REKLAMA

NAVIMOR-INVEST: Oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

2017-11-06 20:52
publikacja
2017-11-06 20:52
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 26 / 2017
Data sporządzenia: 2017-11-06
Skrócona nazwa emitenta
NAVIMOR-INVEST
Temat
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd NAVIMOR-INVEST S.A. z siedzibą w Gdańsku ("Emitent"), informuje, że w dniu 06 listopada 2017 roku wpłynęło do siedziby firmy datowane na dzień 3 listopada 2017 roku oświadczenie o odstąpieniu od umowy na realizację zadania pn.: „Remont śluzy na stopniu wodnym Opatowice na rzece Odrze w km 245 + 035 – etap I – komora śluzy” sporządzone przez Skarb Państwa – Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu („Zamawiający”).
Odstąpienie od umowy dotyczy niewykonanej części umowy i zostało złożone z winy Emitenta, w związku ze zwłoką w realizacji części robót budowlanych w stosunku do zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo-finansowego.
W związku ze złożonym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy Zamawiający wzywa również Emitenta do zapłaty kary umownej w kwocie 141.090,82 zł w terminie 3 dni od otrzymania pisma.
Jednocześnie Emitent nie zgadza się z odstąpieniem od umowy przez Zamawiającego z uwagi na brak co do tego podstaw prawnych oraz informuje, iż podejmie stosowne kroki celem ustosunkowania się do otrzymanego pisma.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-11-06 Krzysztof Kosiorek-Sobolewski Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Szybki kredyt dla firm online. Wniosek złożysz bez wizyty w placówce

Szybki kredyt dla firm online. Wniosek złożysz bez wizyty w placówce

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki