REKLAMA

NANOGROUP S.A.: Zawiadomienie o przekroczeniu 5% ogólnej liczby głosów w NanoGroup S.A.

2023-02-03 19:48
publikacja
2023-02-03 19:48
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Zal_Zawiadomienie_5%.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 7 / 2023
Data sporządzenia: 2023-02-03
Skrócona nazwa emitenta
NANOGROUP S.A.
Temat
Zawiadomienie o przekroczeniu 5% ogólnej liczby głosów w NanoGroup S.A.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd spółki NanoGroup S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 3.02.2023 roku wpłynęło do Spółki zawiadomienie z dnia 3.02.2023 roku od AUGEBIT Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zarządzanego przez FORUM TFI S.A. z siedzibą w Krakowie („Akcjonariusz”) w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 69a ust. 1 pkt 1ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych o zmianie dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.
Z zawiadomienia wynika, że na skutek rejestracji w dniu 27 stycznia 2023 roku przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii I, które to akcje zostały częściowo objęte przez Akcjonariusza w liczbie 800.000 (dalej „Podwyższenie”), doszło do przekroczenia progu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.
Przed Podwyższeniem Akcjonariusz posiadał 734.641 akcji Spółki, które stanowiły 4,39 % udziału w kapitale zakładowym i dawały prawo do 734.641 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowiło 4,39 % w ogólnej liczbie głosów.
Po dokonaniu Podwyższenia Akcjonariusz posiada łącznie bezpośrednio 1.534.641 akcji Spółki, które stanowią 7,63 % udziału w kapitale zakładowym i dają prawo do 1.534.641 głosów, co stanowi 7,63 % w ogólnej liczbie głosów.
Jednocześnie nie występują podmioty zależne od Akcjonariusza posiadające akcje Spółki.
Ponadto Akcjonariusz poinformował, że:
1. wobec niego nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o ofercie,
2. nie przysługuje mu prawo głosu z akcji Spółki w związku z sytuacjami określonymi w art. 69 ust. 4 pkt 7 i 8 Ustawy o ofercie.
Kopia zawiadomienia Akcjonariusza stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.
Załączniki
Plik Opis
Zal_Zawiadomienie_5%.pdfZal_Zawiadomienie_5%.pdf Zawiadomienie

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-02-03 Przemysław Mazurek Prezes Zarządu Przemysław Mazurek
2023-02-03 Piotr Mierzejewski Wiceprezes Zarządu Piotr Mierzejewski
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki