REKLAMA

ManyDev Studio S.E.: Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

2022-11-10 20:27
publikacja
2022-11-10 20:27
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
zalacznik_do_rb_25_2022_znaczacy_akcjonariusze.docx  (RAPORT BIEŻĄCY)
annex_to_rb_25_2022_significant_shareholders.docx  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
<html>
<head>

</head>
<body><font face='Times New Roman'>
<p>

</p>
</font></body>
</html>
<font face='Times New Roman'></font> <font face='Times New Roman'></font> Raport bieżący nr 25 / 2022 <font face='Times New Roman'></font>
Data sporządzenia: 2022-11-10
Skrócona nazwa emitenta
ManyDev Studio S.E.
Temat
Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd spółki ManyDev Studio SE („Spółka”) niniejszym podaje do publicznej wiadomości w załączniku do niniejszego raportu listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się dnia 10 listopada 2022 r.
Załączniki
Plik Opis
załącznik do rb 25_2022 znaczący akcjonariusze.docxzałącznik do rb 25_2022 znaczący akcjonariusze.docx Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
annex to rb 25_2022 significant shareholders.docxannex to rb 25_2022 significant shareholders.docx List of shareholders holding more than 5% of votes at the Extraordinary General Meeting

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
<html>
<head>

</head>
<body>
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 14.4pt; background-color: white; background-image: null; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: null">
<b><span lang="EN-US"><font color="black">Current Report No. 25/2022</font></span><span lang="EN-US"><o p="#DEFAULT"></o></span></b>
</p>
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 14.4pt; background-color: white; background-image: null; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: null">
<b><span lang="EN-US"><font color="red"><o p="#DEFAULT">
 </o></font></span></b>
</p>
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0cm; line-height: normal; background-color: white; background-image: null; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: null">
<b><span lang="EN-US" style="padding-top: 0cm; padding-right: 0cm; padding-bottom: 0cm; padding-left: 0cm"><font color="black">Subject:
List of shareholders holding more than 5% of votes at the Extraordinary
General Meeting</font></span><span lang="EN-US" style="padding-top: 0cm; padding-right: 0cm; padding-bottom: 0cm; padding-left: 0cm"><o p="#DEFAULT" style="padding-top: 0cm; padding-right: 0cm; padding-bottom: 0cm; padding-left: 0cm"></o style="padding-top: 0cm; padding-right: 0cm; padding-bottom: 0cm; padding-left: 0cm"></span></b>
</p>
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0cm; line-height: normal; background-color: white; background-image: null; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: null">
<span lang="EN-US"><font color="red"><o p="#DEFAULT">
 </o></font></span>
</p>
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0cm; line-height: normal; background-color: white; background-image: null; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: null">
<span lang="EN-US"><font color="black">The Management Board of ManyDev
Studio SE (the „Company”) hereby makes public, in the appendix to this
report, the list of shareholders holding at least 5% of the number of
votes at the Extraordinary General Meeting of the Company held on
November 10th 2022.</font></span><span lang="EN-US"><o p="#DEFAULT"></o></span>
</p>
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0cm; line-height: normal; background-color: white; background-image: null; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: null">
<span lang="EN-US"><o p="#DEFAULT">
 </o></span>
</p>
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0cm; line-height: normal; background-color: white; background-image: null; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: null">
<span lang="EN-US"><font color="black">Legal basis for the submission of
the report:<br/>Article 70(3) of the Act of 29 July 2005 on public
offerings and conditions for the introduction of financial instruments
to the organised trading system and on public companies (Journal of Laws
2013, item 1382).</font></span><span lang="EN-US"><o p="#DEFAULT"></o></span>
</p>
</body>
</html>

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-11-10 Bartłomiej Bartula Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
MINI pełne przygód.

MINI pełne przygód.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki