REKLAMA

MR HAMBURGER: Uzupełnienie do raportu nr 8/2022 z dn. 30.06.2022 r. - Informacja w sprawie uchwał głosowanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

2022-06-30 17:37
publikacja
2022-06-30 17:37
Zarząd Mr Hamburger SA z siedzibą w Dąbrowie Górniczej (dalej: Spółka) niniejszym w załączeniu w drodze uzupełnienia przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 30 czerwca 2022 roku, a których omyłkowo nie załączył do pierwotnego komunikatu nr 8/2022 z dn. 30 czerwca 2022 r.

Zarząd przypomina, iż nie zgłoszono sprzeciwu do żadnej uchwały. Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia żadnego z punktów porządku obrad. Walne Zgromadzenie nie podjęło uchwały nr 8/06/2022 w sprawie udzielenia Panu Robertowi Kijakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w 2021 r., tj. w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., gdyż na podstawie art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych Pan Robert Kijak nie brał udziału w głosowaniu nad tą uchwałą oraz z uwagi na brak innych akcjonariuszy na niniejszym Walnym Zgromadzeniu.

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt 7) - 9) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
Załączniki
20220630_173734_0000142125_0000143701.pdf
Źródło:Komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Zrealizuj plany dzięki Pożyczce Internetowej. RRSO: 9,04%

Zrealizuj plany dzięki Pożyczce Internetowej. RRSO: 9,04%

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki