REKLAMA

MEX POLSKA S.A.: wyniki finansowe

2021-04-29 19:34
publikacja
2021-04-29 19:34
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU


Spis załączników:
list_prezesa.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SF_skonsolidowane_MexPolska_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Zarzadu.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
ocena_RN.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
oswiadczenie_RN_komitet_audytu.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
oswiadczenie_zarzadu.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
1315_GK_MEX_31.12.2020_Sprawozdanie_z_badania_skons-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2020 2019 2020 2019
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 41 899,00 75 304,00 9 365,00 17 505,00
II. Koszt własny sprzedaży 42 334,00 63 806,00 9 462,00 14 832,00
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży -435,00 11 498,00 -97,00 2 673,00
IV. Zysk (strata) na sprzedaży -6 829,00 4 996,00 -1 526,00 1 161,00
V. Zysk (strata) na działalności operacyjnej -9 861,00 4 139,00 -2 204,00 962,00
VI. Zysk (strata) brutto -12 485,00 2 503,00 -2 791,00 582,00
VII. Zysk (strata) netto -11 859,00 1 991,00 -2 651,00 463,00
VIII. Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro) -1,34 0,18 -0,30 0,04
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 053,00 12 265,00 459,00 2 851,00
X. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -532,00 -3 302,00 -119,00 -768,00
XI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -324,00 -9 672,00 -72,00 -2 248,00
XII. Aktywa razem 54 770,00 68 009,00 11 868,00 15 970,00
XIII. Zobowiązania razem 52 651,00 54 008,00 11 409,00 12 682,00
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe 18 519,00 19 489,00 4 013,00 4 577,00
XV. Kapitał własny 2 118,00 14 001,00 459,00 3 288,00
XVI. Kapitał podstawowy 767,00 767,00 166,00 180,00
XVII. Liczba akcji w sztukach 7 665 436,00 7 665 436,00 7 665 436,00 7 665 436,00
XVIII. Wartość księgowa na akcję (zł/euro) 0,28 1,83 0,06 0,43
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
list prezesa.pdflist prezesa.pdf List Prezesa Zarządu
SF_skonsolidowane_MexPolska_2020.pdfSF_skonsolidowane_MexPolska_2020.pdf Skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone zgodnie z mssf za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku
Sprawozdanie Zarzadu.pdfSprawozdanie Zarzadu.pdf Sprawozdanie Zarządu z działaności GK Mex Polska oraz Spóki Mex Polska S.A. za rok 2020
ocena RN.pdfocena RN.pdf Ocena RN Mex Polska SA sprawozdania Zarzdu z działalności GK Mex Polska oraz spółki Mex Polska SA oraz sprawozdań finansowych za 2020 rok
oswiadczenie RN komitet audytu.pdfoswiadczenie RN komitet audytu.pdf Oświadczenie RN Mex Polska SA dotyczące funkcjonowania Komitetu Audytu w roku obrotowym 2020
oswiadczenie zarządu.pdfoswiadczenie zarządu.pdf Oświadczenie Zarzadu Mex Polska S.A. w sprawie zgodności sprawozdań za 2020 r. z zasadami rachunkowości oraz rzetelności sprawozdania z działalności spółki w roku obrotowym 2020
1315_GK_MEX_31.12.2020_Sprawozdanie_z_badania_skons-sig.pdf1315_GK_MEX_31.12.2020_Sprawozdanie_z_badania_skons-sig.pdf Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kredyt dla firm do 350 tys. na dowolny cel z decyzją online nawet w 10 minut

Kredyt dla firm do 350 tys. na dowolny cel z decyzją online nawet w 10 minut

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki