REKLAMA

MEX POLSKA S.A.: Otrzymanie wezwania do naprawienia szkody

2023-08-09 18:11
publikacja
2023-08-09 18:11
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 12 / 2023
Data sporządzenia: 2023-08-09
Skrócona nazwa emitenta
MEX POLSKA S.A.
Temat
Otrzymanie wezwania do naprawienia szkody
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi („Emitent”), informuje, że w dniu 9 sierpnia 2023 roku otrzymał wezwanie od akcjonariusza Familiar SA SICAV-SIF z siedzibą w Luksemburgu (dalej „Akcjonariusz”) między innymi do podjęcia działań w celu doprowadzenia do naprawienia szkody wyrządzonej Emitentowi, którą w ocenie Akcjonariusza Emitent miał ponieść w okresie trwania aktualnej kadencji Zarządu Emitenta (tj. od dnia 28 czerwca 2021 r. do chwili obecnej), wskutek przyznania członkom Zarządu Emitenta, zdaniem Akcjonariusza, rażąco wysokich, nieodpowiadających standardom rynkowym wynagrodzeń, które są sprzeczne z interesem Emitenta i zasadami współżycia społecznego.

Akcjonariusz wezwał do naprawienia szkody w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy wynagrodzeniem wypłaconym na rzecz każdego z członków Zarządu w okresie aktualnej kadencji Zarządu, a wynagrodzeniem ustalonym w oparciu o warunki rynkowe. Akcjonariusz nie wskazał wartości szkody jaką miał ponieść Emitent.

W ocenie Zarządu Emitenta wynagrodzenia członków Zarządu zostały ustalone z uwzględnieniem ich doświadczenia zawodowego, zakresu obowiązków, odpowiedzialności oraz warunków rynkowych.

Mając na uwadze powyższe, zdaniem Zarządu Emitenta żądanie Akcjonariusza należy uznać za całkowicie bezpodstawne.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-08-09 Paweł Kowalewski Prezes Zarządu
2023-08-09 Andrzej Domzał Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Szybki kredyt dla firm online. Wniosek złożysz bez wizyty w placówce

Szybki kredyt dla firm online. Wniosek złożysz bez wizyty w placówce

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki