22,0000 zł
0,00% 0,0000 zł
Mennica Polska SA (MNC)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
GKMPSA_Rozszerzony_skonsolidowany_raport_kwartalny_30092019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
I. Skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży 507 079 828 123 117 690 194 692
II. Skonsolidowany zysk na działalności operacyjnej 17 072 59 466 3 962 13 980
III. Skonsolidowany zysk przed opodatkowaniem 9 838 63 561 2 283 14 943
IV. Skonsolidowany zysk netto 1 519 44 707 353 10 511
V. Zysk netto przypisany Akcjonariuszom Jednostki Dominującej 2 852 46 162 662 10 853
VI. Całkowite dochody ogółem 1 519 44 707 353 10 511
VII. Całkowite dochody ogółem przypisane Akcjonariuszom Jednostki Dominującej 2 852 46 162 662 10 853
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 35 894 80 738 8 331 18 982
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -32 546 -79 087 -7 554 -18 593
X. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -51 156 -51 217 -11 873 -12 041
XI. Przepływy pieniężne netto razem -47 808 -49 566 -11 096 -11 653
XII. Aktywa trwałe razem 340 668 333 469 77 892 77 551
XIII. Aktywa obrotowe razem 641 002 480 867 146 561 111 830
XIV. Suma aktywów 981 670 814 336 224 453 189 381
XV. Zobowiązania długoterminowe razem 17 023 2 818 3 892 655
XVI. Zobowiązania krótkoterminowe razem 403 446 200 699 92 246 46 674
XVII. Kapitał własny 561 201 610 819 128 315 142 051
XVIII. Kapitał własny przypisany Akcjonariuszom Jednostki Dominującej 507 257 555 542 115 982 129 196
XIX. Kapitał zakładowy 51 138 51 138 11 692 11 893
XX. Liczba akcji w sztukach (po pomniejszeniu o akcje własne skupione w celu umorzenia) 51 138 096 51 138 096 51 138 096 51 138 096
XXI. Średnioważona liczba akcji w okresie sprawozdawczym 51 138 096 51 138 096 51 138 096 51 138 096
XXII. Skonsolidowany zysk netto na jedną akcję zwykłą (w PLN / EUR) 0,03 0,87 0,01 0,21
XXIII. Skonsolidowany zysk netto na działalności kontynuowanej na jedną akcję zwykłą przypisany Akcjonariuszom Jednostki Dominującej (w PLN / EUR) 0,06 0,90 0,01 0,21
XXIV. Wartość księgowa na jedną akcję w (PLN / EUR) 10,97 11,94 2,51 2,78


Wybrane dane finansowe pochodzą ze skonsolidowanego sprawozdania
finansowego sporzadzonego na dzień 30 września 2019 roku. Wybrane dane
finansowe za okres porównawczy 2018 roku dla pozycji bilansowych są
zaprezentowane na dzień 31 grudnia 2018 roku.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
GKMPSA_Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny_30092019.pdfGKMPSA_Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny_30092019.pdf GKMPSA_Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny_30.09.2019

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-10-31 Grzegorz Zambrzycki Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.