MAXCOM S.A.: Rekomendacja Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy

2020-05-19 17:02
publikacja
2020-05-19 17:02
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 8 / 2020
Data sporządzenia: 2020-05-19
Skrócona nazwa emitenta
MAXCOM S.A.
Temat
Rekomendacja Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Raport bieżący: nr 8/2020
Data sporządzenia: 19-05-2020 r.
Temat: Rekomendacja Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy


Zarząd Maxcom SA (dalej: Emitent, Spółka), informuje, że w dniu 19.05.2020 r. mając na uwadze interes akcjonariuszy oraz sytuację finansową Spółki podjął uchwałę dotyczącą zamiaru rekomendacji Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy Spółki w wysokości 5 400 tyś. zł, czyli 2 zł na jedną akcję. Dywidendą objętych będzie 2 700 000 akcji. Wypłata nastąpi z zysku netto Spółki za rok 2019, który wyniósł 3 014 tys. zł oraz z kapitału zapasowego utworzonego z zysków lat ubiegłych.
Rekomendacja co do wypłaty oraz wysokości dywidendy uwzględnia obecną sytuację finansową oraz dalszą strategię rozwoju Grupy Kapitałowej Maxcom.
Jednocześnie, Zarząd Spółki zastrzega, iż ww. rekomendacja zostanie przedstawiona Radzie Nadzorczej, celem zaopiniowania. Ostateczna decyzja w sprawie podziału zysku należeć będzie do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Podstawa prawna:
art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2004 r., w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku).

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2020-05-19 ARKADIUSZ WILUSZ - PREZES ZARZĄDU
2020-05-19 ANDRZEJ WILUSZ - WICEPREZES ZARZĄDU

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Używane w niskich ratach? Bezpieczne na wakacje. Znajdź swoje wymarzone auto>>

Używane w niskich ratach? Bezpieczne na wakacje. Znajdź swoje wymarzone auto>>

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki