REKLAMA

MAXCOM S.A.: Rejestracja zmiany Statutu Emitenta

2021-10-19 15:38
publikacja
2021-10-19 15:38
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Statut_tekst_jednolity_2021.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 14 / 2021
Data sporządzenia: 2021-10-19
Skrócona nazwa emitenta
MAXCOM S.A.
Temat
Rejestracja zmiany Statutu Emitenta
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Maxcom SA („Spółka”, „Emitent”) zgodnie z treścią § 5 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów
papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych
przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018.757), a także
w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 8/2021 z dnia 10 czerwca 2021 r., zawierającego treść uchwał
podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Maxcom S.A., które odbyło się w dniu
10 czerwca 2021 r. informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego
Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, z dnia
18.10.2021 r. w przedmiocie wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym informacji w zakresie zmiany
Statutu Emitenta.

Uchwałą nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Maxcom S.A. z dnia 10 czerwca 2021 r. dokonano zmiany § 4 ust. 1 Statutu Spółki poprzez dodanie po pkt 14) nowego pkt 141) o treści „PKD 45.11.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek” oraz dodanie po pkt 70) dodanie nowego pkt 701) o treści „PKD 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek”, a także zmiany § 19 ust. 2 Statutu Spółki poprzez uchylenie lit. j oraz zmianę numeracji dotychczasowych lit. k – m na lit. j – l.

Treść jednolitego tekstu statutu Spółki w brzmieniu uwzględniającym w/w zmiany wprowadzone na mocy powołanej uchwały, przekazana zostaje w załączeniu do niniejszego raportu.
Załączniki
Plik Opis
Statut tekst jednolity 2021.pdfStatut tekst jednolity 2021.pdf Statut tekst jednolity

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-10-19 Arkadiusz Wilusz Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź ile możesz zyskać z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź ile możesz zyskać z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki