REKLAMA

MAKARONY POLSKIE S.A.: Wybór biegłego rewidenta

2020-06-25 17:19
publikacja
2020-06-25 17:19
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 11 / 2020
Data sporządzenia: 2020-06-25
Skrócona nazwa emitenta
MAKARONY POLSKIE S.A.
Temat
Wybór biegłego rewidenta
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:

Spółka Makarony Polskie SA informuje, iż w dniu 25 czerwca 2020 roku Rada Nadzorcza – organ uprawniony na podstawie Statutu Spółki – po zapoznaniu się z rekomendacją Komitetu Audytu, przygotowaną zgodnie z art. 130 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1089), po przeprowadzeniu przez Spółkę postępowania ws. wyboru niezależnego biegłego rewidenta do badania ustawowego sprawozdań finansowych w latach 2020-2022, określonego w wewnętrznych regulacjach Spółki w zakresie polityki i procedury wyboru firmy audytorskiej, wybrała BDO Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Warszawie, jako firmę audytorską do przeprowadzania badania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Makarony Polskie SA oraz Grupy Kapitałowej Makarony Polskie za rok obrotowy, w latach 2020-2022, a także przeglądów jednostkowych i skonsolidowanych śródrocznych sprawozdań finansowych za I półrocze w latach 2020-2022.

Spółka korzystała wcześniej z usług wyżej wskazanego biegłego rewidenta w zakresie przeprowadzania badania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Makarony Polskie SA oraz Grupy Kapitałowej Makarony Polskie za rok obrotowy, a także przeglądów jednostkowych i skonsolidowanych śródrocznych sprawozdań finansowych w latach 2018-2019.

Umowa z audytorem zostanie zawarta na okres wykonania ww. usług.

Wybór podmiotu nastąpił zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi Spółki.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-06-25 Beata Majewska-Karp Prokurent
2020-06-25 Tomasz Blat Prokurent
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 300 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 300 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki