REKLAMA

MACROLOGIC: Ogłoszenie o zwołaniu walnego zgromadzenia

2017-09-13 11:14
publikacja
2017-09-13 11:14
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załącznikĂłw:
Zwolanie.zip  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 36 / 2017 korekta
Data sporządzenia: 2017-09-13
Skrócona nazwa emitenta
MACROLOGIC
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu walnego zgromadzenia
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Informacja o korekcie

Poniższy raport jest korektą raportu 36/2017 z dnia 12 września 2017 r. W porównaniu z treścią raportu oryginalnego sprostowano oczywistą pomyłkę w dacie Zgromadzenia z 22 sierpnia 2017 r. na 26 października 2017 r.

Emitent nadmienia, że w załączonym do oryginalnego raportu ogłoszeniu o zwołaniu data Zgromadzenia podana była poprawnie.

Treść skorygowana

Zarząd Macrologic Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie przy ul. Kłopotowskiego 22, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w War-szawie, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 45462, NIP 5220002825, kapitał zakładowy 1.888.719 zł opłacony w całości („Spółka”), zwołuje na dzień 26 października 2017 r., na godz. 11:00, do siedziby Spółki w Warszawie, przy ul. Kłopotowskiego 22, na podstawie art. 399§1 w trybie przewidzianym w art. 402[1]§1. i §2. kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Pełna treść ogłoszenia oraz projekty uchwał znajdują się w załączniku do niniejszego raportu..
Załączniki
Plik Opis
Zwolanie.zipZwolanie.zip Pełna treść ogłoszenia oraz projekty uchwał

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-09-13 Michał Kurowski Dyrektor do spraw Prawno-Korporacyjnych Michał Kurowski
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź jak zyskać nawet 420 zł z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź jak zyskać nawet 420 zł z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki