3,56 zł
-11,00% -0,44 zł
M.W. Trade S.A. (MWT)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Raport_za_3Q2018_roku_M.W._Trade_SA.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od do kwartał(y) narastająco / okres od do 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od do kwartał(y) narastająco / okres od do
I. Przychody z tytułu odsetek związanych z portfelem wierzytelności 22 461 32 923 5 281 7 734
II. Koszty działalności operacyjnej 18 353 24 519 4 315 5 760
III. Zysk brutto ze sprzedaży 4 108 8 404 966 1 974
IV. Zysk z działalności operacyjnej 4 146 8 682 975 2 040
V. Zysk brutto 4 208 8 678 989 2 039
VI. Zysk netto 3 456 7 035 812 1 653
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 94 026 52 161 21 857 12 254
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -36 35 -8 8
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -77 711 -52 202 -18 021 -12 264
X. Przepływy pieniężne netto, razem 16 279 -6 3 827 -1
XI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,41 0,84 0,1 0,2
XII. 30.09.2018 31.12.2017 30.09.2018 31.12.2017
XIII. Aktywa, razem 348 211 465 424 81 522 111 588
XIV. Zobowiązania razem 262 069 376 862 61 354 90 355
XV. Kapitał własny 86 142 88 562 20 167 21 233
XVI. Liczba akcji (w szt.) 8 384 440 8 384 440 8 384 440 8 384 440
XVII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 10,27 10,56 2,41 2,53

Dane finansowe prezentowane w niniejszym sprawozdaniu zostały
przeliczone na walutę Euro w następujący sposób:


a) pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej: wg średniego kursu
NBP: na 30 września 2018 roku – 4,2714 PLN,na 31
grudnia 2017 roku – 4,1709 PLN (wybrane dane finansowe z bilansu
zaprezentowano na koniec 3Q2018 roku ikoniec 2017 roku),


b) pozycje rachunku zysków i strat: według kursu stanowiącego
średnią arytmetyczną kursów NBP na koniec każdegomiesiąca:
2018 roku – 4,2535 PLN, 2017 roku – 4,2566 PLN.

Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Raport za 3Q2018 roku_M.W. Trade SA.pdfRaport za 3Q2018 roku_M.W. Trade SA.pdf Raport za 3Q2018 roku_M.W. Trade SA

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-11-08 Marlena Panenka-Jakubiak Prezes Zarządu
2018-11-08 Iwona Bednarska Prokurent
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl