REKLAMA

M.W. TRADE: Informacja dotycząca cofnięcia przez Wojewodę Zachodniopomorskiego powództwa o stwierdzenie nieważności ugód mediacyjnych zawartych przez Emitenta z Gminą Ostrowice

2021-01-11 15:11
publikacja
2021-01-11 15:11
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2021
Data sporządzenia: 2021-01-11
Skrócona nazwa emitenta
M.W. TRADE
Temat
Informacja dotycząca cofnięcia przez Wojewodę Zachodniopomorskiego powództwa o stwierdzenie nieważności ugód mediacyjnych zawartych przez Emitenta z Gminą Ostrowice
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd M.W. Trade S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: „Emitent”, „Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2021 z dnia 8 stycznia 2021 r., informuje, że w dniu dzisiejszym powziął od pełnomocnika Emitenta informację o złożeniu przez Wojewodę Zachodniopomorskiego oświadczenia o cofnięciu powództwa o stwierdzenie nieważności ugód mediacyjnych zawartych przez Emitenta z Gminą Ostrowice rozpoznawanego przez Sąd Okręgowy we Wrocławiu pod sygn. akt I C 966/20. Powyższe będzie skutkowało podjęciem postępowania przez Sąd Okręgowy w Szczecinie w sprawie rozpoznania zarzutów Spółki od informacji Wojewody Zachodniopomorskiego w przedmiocie zgłoszenia wierzytelności przysługujących Emitentowi od Gminy Ostrowice.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-01-11 Marlena Panenka-Jakubiak Prezes Zarządu
2021-01-11 Grzegorz Rojewski Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki