REKLAMA

M FOOD S.A.: Podpisanie istotnych umów przez spółki zależne

2020-10-14 23:50
publikacja
2020-10-14 23:50
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 7 / 2020
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
M FOOD S.A.
Temat
Podpisanie istotnych umów przez spółki zależne
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd M FOOD S.A. z siedzibą w Łodzi (Spółka) niniejszym powiadamia o otrzymaniu od spółki zależnej
Corpo Sp. z o.o. Sp. K. oraz spółki zależnej CORPO BIO FOOD Sp. z o.o. informacji o zawarciu z SANTANDER Bank Polska S.A. (Bank) oraz Santander Factoring sp. z o.o. (Faktor) poniższych umów, których celem jest finansowanie bieżącej działalności Spółek.
Aneks nr 5 do Umowy o multilinię w dotychczasowej kwocie 13 milionów złotych został zawarty z terminem spłaty do dnia 20 grudnia 2021 roku. W ramach tej Umowy Bank i Faktor udostępnili spółce CORPO Sp. z o.o. Sp.k. kredyt odnawialny do kwoty 11 milionów PLN, limit na akredytywy własne do kwoty 1 miliona USD oraz faktoring pełny ubezpieczony do kwoty 13 milionów złotych. Dostępne produkty są udostępnione w walucie PLN, EUR i USD.
Aneks nr 4 do Umowy o kredyt rewolwingowy w dotychczasowej kwocie 4 milionów złotych został zawarty z terminem spłaty do dnia 20 lipca 2021 roku. W ramach tej umowy Bank udostępnia spółce CORPO Sp. z o.o. Sp.k. kredyt w walucie PLN.
Aneks nr 3 do Umowy o kredyt rewolwingowy w dotychczasowej kwocie 4 milionów złotych został zawarty z terminem spłaty do dnia 20 lipca 2021 roku. W ramach tej umowy Bank udostępnia spółce CORPO BIO FOOD Sp. z o.o. kredyt w walucie PLN.
Pozostałe warunki powyższych umów nie odbiegają od powszechnie obowiązujących na rynku.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-10-14 Jerzy Gądek Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz Konto z Kartą Otwartą na Dzisiaj i ciesz się nią bezpłatnie!

Otwórz Konto z Kartą Otwartą na Dzisiaj i ciesz się nią bezpłatnie!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki