REKLAMA
DZIEŃ UE

LUBAWA: Zawarcie znaczącej umowy w Spółce zależnej od Emitenta oraz ujawnienie opóźnionej informacji poufnej

2023-05-23 14:06
publikacja
2023-05-23 14:06
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 9 / 2023
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
LUBAWA
Temat
Zawarcie znaczącej umowy w Spółce zależnej od Emitenta oraz ujawnienie opóźnionej informacji poufnej
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd LUBAWA S.A. w Ostrowie Wielkopolskim [Emitent] podaje do publicznej wiadomości informację o znaczącej umowie podpisanej dnia 23 maja 2023 r. przez Spółkę zależną od Emitenta: „MIRANDA” Spółka z o. o. w Turku [MIRANDA]. Umowa została zawarta ze Skarbem Państwa – Agencją Uzbrojenia na łączną wartość 135.085.828,30 brutto. Wartość zamówienia gwarantowanego wynosi 67.542.914,50 zł brutto, wartość zamówienia opcjonalnego 67.542.914,50 zł brutto.

Umowa obejmuje dostawę w latach 2023-2026 wielozakresowych pokryć maskujących "BERBERYS" w ilości i terminach ustalonych odrębnie dla każdego roku. Treść umowy oraz jej warunki realizacji, w tym dotyczące kar umownych, nie odbiegają od umów tego typu zwykle zawieranych przez Emitenta i pozostałe Spółki z Grupy Kapitałowej Lubawa S.A.

Emitent zwraca uwagę, że zakupy opcjonalne mogą, ale nie muszą nastąpić i są prawem, a nie obowiązkiem Zamawiającego, a spółce MIRANDA nie przysługuje roszczenie wobec zamawiającego o realizację dostaw opcjonalnych.

Termin obowiązywania umowy, harmonogram realizacji oraz pozostałe szczegóły zawartej umowy zostały zastrzeżone przez Zamawiającego, wobec czego nie podlegają przekazaniu do publicznej wiadomości.

Zarząd Emitenta jednocześnie wskazuje, że informacja poufna odnośnie otrzymania w dniu 2 marca 2023 r. przez spółkę MIRANDA zaproszenia do negocjacji z MON w sprawie zakupu wielozakresowych pokryć maskujących „BERBERYS” została opóźniona w trybie art. 17 ust. 4 MAR do momentu podpisania umowy, ze względu na to, że niezwłoczne jej ujawnienie mogłoby naruszyć uzasadnione interesy Emitenta.

Powyższe informacje zostały uznane za spełniające przesłanki Art. 17 ust. 1 MAR z powodu znaczącej wartości przedmiotowej umowy, oraz jej spodziewany istotny pozytywny wpływ na sytuację majątkową spółki MIRANDA, a co za tym idzie Grupy Kapitałowej Lubawa S.A.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-05-23 Marcin Kubica Prezes Zarządu
2023-05-23 Łukasz Mazurowski Prokurent
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Im więcej latasz, tym więcej zyskujesz!

Im więcej latasz, tym więcej zyskujesz!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki