LUBAWA: Powołanie Rady Nadzorczej na nową kadencję

2020-06-30 17:59
publikacja
2020-06-30 17:59
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Zyciorysy_Czlonkow_Rady_Nadzorczej.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 25 / 2020
Data sporządzenia: 2020-06-30
Skrócona nazwa emitenta
LUBAWA
Temat
Powołanie Rady Nadzorczej na nową kadencję
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd LUBAWA S.A. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 30 czerwca 2020 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę o ustaleniu, że w skład Rady Nadzorczej na kolejną trzyletnią, wspólną kadencję wchodzić będzie pięć osób. Jednocześnie dnia 30 czerwca 2020 r. do Rady Nadzorczej Emitenta nową trzyletnią, wspólną kadencję powołano Pana Andrzeja Tadeusza Kowalskiego, Pana Pawła Koisa, Pana Mieczysława Cieniucha, Pana Pawła Litwina oraz Pana Łukasza Litwina.

Życiorysy zawodowe Członków Rady Nadzorczej Spółka przekazuje w załączniku do niniejszego raportu.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
Plik Opis
Zyciorysy Czlonkow Rady Nadzorczej.pdfZyciorysy Czlonkow Rady Nadzorczej.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-06-30 Marcin Kubica Prezes Zarządu Marcin Kubica
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 200 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 200 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki