REKLAMA

LSI SOFTWARE S.A.: Zawarcie istotnej umowy

2021-07-29 15:41
publikacja
2021-07-29 15:41
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 19 / 2021
Data sporządzenia: 2021-07-29
Skrócona nazwa emitenta
LSI SOFTWARE S.A.
Temat
Zawarcie istotnej umowy
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd LSI Software S.A. z siedzibą w Łodzi (Emitent) informuje, że w dniu 28 lipca otrzymał obustronnie podpisaną Umowę zawartą w dniu 8 lipca 2021 roku pomiędzy Emitentem a Żabka Polska Sp z o.o. z siedzibą w Poznaniu.

Przedmiotem umowy jest dostarczenie przez LSI Software S.A. urządzeń o wartości 464 tys. USD netto tj. 1.782.131 PLN przeliczone według średniego kursu NBP z dnia 8 lipca 2021 roku. Umowa będzie realizowana zgodnie z zawartym harmonogramem, który przewiduje jej zakończenie do 31 grudnia 2021 roku.

Umowa uwzględnia odpowiedzialność LSI Software S.A. względem Żabka Polska Sp z o.o. za zwłokę w dostawie urządzeń w postaci kary w wysokości 0,5% wynagrodzenia przewidzianego za realizację przedmiotu umowy za każdy dzień opóźnienia. Ponadto w przypadku przekroczenia przez LSI Software S.A. terminu naprawy gwarancyjnej, Spółka zapłaci na rzecz Żabka Polska Sp. z o.o. karę umowną w wysokości odpowiadającej 2% wartości reklamowanego urządzenia za każdy dzień opóźnienia. W przypadku odstąpienia przez Żabka Polska Sp z o.o. od zamówienia/dostawy z przyczyn dotyczących Emitenta, LSI Software S.A. zapłaci na rzecz Żabka Polska Sp z o.o. karę umowną w wysokości 30% wynagrodzenia. Łączny limit odpowiedzialności Emitenta z powyższych tytułów wynosi 15% wynagrodzenia przewidzianego za realizację przedmiotu umowy, ale nie więcej niż 300 tys. PLN.

Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Przedmiotowa informacja spełnia kryterium istotności, ze względu na wpływ na prognozowane przychody i wyniki finansowe LSI Software S.A.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-07-29 Michał Czwojdziński Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Woda pod Twoją marką i stojąca za nią historia

Woda pod Twoją marką i stojąca za nią historia

Advertisement

Powiązane

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki