REKLAMA

LIVECHAT SOFTWARE S.A.: wyniki finansowe

2023-08-25 18:39
publikacja
2023-08-25 18:39
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
2023q1raport_signed_signed.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
2023q1ssf_signed_signed.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
2023q1jsf_signed_signed.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od do kwartał(y) narastająco / okres od do 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od do kwartał(y) narastająco / okres od do
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 83 476 66 780 17 755 14 503
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 48 387 38 705 10 292 8 406
III. Zysk (strata) brutto 48 313 38 738 10 276 8 413
IV. Zysk (strata) netto 45 167 36 014 9 607 7 821
V. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN / EUR) 1,75 1,40 0,37 0,30
VI. Liczba akcji (tys. szt.) 25 750 25 750 25 750 25 750
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 47 663 37 331 10 138 8 107
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -7 080 -4 933 -1 506 -1 071
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -230 -208 -49 -45
X. Przepływy pieniężne netto, razem 40 353 32 190 8 583 6 991
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
2023q1raport_signed_signed.pdf2023q1raport_signed_signed.pdf sprawozdanie zarządu
2023q1ssf_signed_signed.pdf2023q1ssf_signed_signed.pdf skonsolidowane sprawozdanie finansowe
2023q1jsf_signed_signed.pdf2023q1jsf_signed_signed.pdf jednostkowe sprawozdanie finansowe

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-08-25 Mariusz Ciepły prezes zarządu
2023-08-25 Urszula Jarzębowska członek zarządu
2023-08-25 Joanna Alwin dyrektor finansowy
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Szybki kredyt dla firm online. Wniosek złożysz bez wizyty w placówce

Szybki kredyt dla firm online. Wniosek złożysz bez wizyty w placówce

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki