REKLAMA
PIT 2023

LIBET S.A.: wyniki finansowe

2023-11-29 17:27
publikacja
2023-11-29 17:27
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
SSF_GK_Libet_30092023-sig-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów i usług 123 316 203 462 26 941 43 531
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 9 923 30 226 2 168 6 467
III. Zysk (strata) brutto 7 311 22 870 1 597 4 893
IV. Zysk (strata) netto 6 004 24 185 1 312 5 174
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -51 330 17 199 -11 214 3 680
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 34 851 62 002 7 614 13 265
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 16 457 -68 406 3 595 -14 635
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -22 10 796 -5 2 310
IX. Liczba akcji 50 000 000 50 000 000 50 000 000 50 000 000
X. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO) 0,12 0,48 0,03 0,10
XI. Aktywa razem 194 456 244 586 41 948 52 152 52 152
XII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 71 150 127 285 15 349 27 140 27 140
XIII. Zobowiązania długoterminowe 14 673 28 605 3 165 6 099 6 099
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe 56 477 98 680 12 183 21 041 21 041
XV. Kapitał własny 123 306 117 301 26 600 25 011
XVI. Kapitał zakładowy 500 500 108 107
XVII. Liczba akcji 50 000 000 50 000 000 50 000 000 50 000 000 50 000 000
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO) 2,47 2,35 0,53 0,50 0,50
Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
SSF_GK_Libet_30092023-sig-sig.pdfSSF_GK_Libet_30092023-sig-sig.pdf SSF GK Libet za okres 9 miesięcy 2023

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-11-29 Jacek Gwiżdż Członek Zarządu Jacek Gwiżdż
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najtańsze konta firmowe dla oszczędzających z premią

Najtańsze konta firmowe dla oszczędzających z premią

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki