0,6300 zł
0,00% 0,0000 zł
LIBET S.A. (LBT)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
SSF_GK_Libet_31032019-sig-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 19 149 24 196 4 450 5 788
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 14 004 -3 232 3 254 -773
III. Zysk (strata) brutto 12 107 -4 563 2 813 -1 091
IV. Zysk (strata) netto 13 637 -3 421 3 169 -818
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -7 554 -4 284 -1 755 -1 025
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 35 634 -260 8 281 -62
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -28 184 3 820 -6 549 914
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -104 -724 -24 -173
IX. Liczba akcji 50 000 000 50 000 000 50 000 000 50 000 000
X. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO) 0,27 -0,07 0,06 -0,02
XI. Aktywa razem 312 943 297 823 72 756 69 261
XII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 175 084 173 600 40 705 40 372
XIII. Zobowiązania długoterminowe 43 511 16 711 10 116 3 886
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe 131 573 156 889 30 589 36 486
XV. Kapitał własny 137 859 124 222 32 051 28 889
XVI. Kapitał zakładowy 500 500 116 116


Pozycje od I do X stanowią wybrane dane
finansowe skonsolidowane dotyczące sytuacji finansowej za okres od 1
stycznia do 31 marca 2019 roku (kolumna 1 i 3) oraz za okres od 1
stycznia 2018 do 31 marca 2018 (kolumna 2 i 4). Pozycje od XI do XVI
stanowią wybrane skonsolidowane dane finansowe dotyczące sprawozdania z
sytuacji finansowej na dzień 31 marca 2019 roku (kolumna 1 i 3) oraz na
dzień 31 grudnia 2018 roku (kolumna 2 i 4)


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
SSF GK Libet 31032019-sig-sig.pdfSSF GK Libet 31032019-sig-sig.pdf Śródroczne Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2019 roku zawierające Śródroczne Skrócone Sprawozdanie Finansowe Spółki Dominującej Libet S.A. za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2019.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-05-30 Thomas Lehmann Prezes Zarządu Thomas Lehmann
2019-05-30 Ireneusz Gronostaj Członek Zarządu Ireneusz Gronostaj
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.