REKLAMA

Kina apelują o usunięcie ich z listy podmiotów do objęcia opłatą od reklam

2021-02-16 16:42
publikacja
2021-02-16 16:42
Kina apelują o usunięcie ich z listy podmiotów do objęcia opłatą od reklam
Kina apelują o usunięcie ich z listy podmiotów do objęcia opłatą od reklam
fot. Siam Stock / / Shutterstock

Właściciele największych sieci kin apelują o usunięcie branży z listy podmiotów, które miałyby zostać objęte opłatą od emisji reklam. Polskie Stowarzyszenie Nowe Kina wskazuje, że opłata dodatkowo pogorszyłaby trudną sytuację ekonomiczną kin.

Polskie Stowarzyszenie Nowe Kina (PSNK) skupia największe sieci kinowe w Polsce: Helios, Cinema City, Multikino i Cinema 3D (należące do Multikina). Firmy te są łącznie właścicielami 127 multipleksów, w których znajduje się ponad 950 ekranów kinowych, co stanowi dwie trzecie wszystkich ekranów kinowych w kraju.

Stowarzyszenie przekazało do Ministerstwa Finansów swoje stanowisko w ramach konsultacji społecznych projektu ustawy o dodatkowych przychodach Narodowego Funduszu Zdrowia, Narodowego Funduszu Ochrony Zabytków oraz utworzeniu Funduszu Wsparcia Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Obszarze Mediów z dnia 1 lutego 2021 r. Projekt ustawy zakłada, że m.in. kina zapłacą 7,5 proc. od przychodów reklamowych do wysokości 50 mln zł rocznie i 10 proc. powyżej 50 mln zł, oraz 10 proc. i 15 proc. dla reklamy towarów kwalifikowanych, co często zdarza się w reklamach na sali kinowej.

Według szacunków, dochód z opłaty od branży kinowej wynosiłby ok. 10 mln zł rocznie.

"Patrząc na sytuację finansową kin związaną z wirusem COVID-19, kwota ta jest istotna dla przetrwania tej branży, natomiast nie stanowi kluczowej części budżetu projektowanego mechanizmu" - ocenia Polskie Stowarzyszenie Nowe Kina.

Stowarzyszenie wskazuje, że ze względu na zamknięcie kin związane z pandemią COVID-19, sytuacja finansowa podmiotów z branży pogorszyła się, istotnie wzrósł m.in. poziom zadłużenia. Jak szacuje Publicis Groupe, po trzech kwartałach 2020 roku spadek wydatków reklamowych w kinach sięgnął ok. 70 proc.

"Kina, jako podmioty najbardziej dotknięte finansowo skutkami pandemii wirusa COVID-19, powinny być beneficjentem wsparcia, a nie podmiotem, który ma być obciążany kolejnymi opłatami" - napisano w stanowisku.

PSNK ocenia również, że opłata, w zakresie w jakim miałaby objąć przychody kin, uderzy w cel projektu ustawy, jakim jest wzmocnienie poczucia wspólnoty oraz rozszerzenie dostępu społeczeństwa do kultury.

"Projektowana opłata zwiększy bowiem koszt działalności kin, które w obecnej sytuacji finansowej będą musiały przełożyć całą jej wartość na cenę biletów, czyniąc dostęp do kultury kinowej niedostępnym dla dużej części społeczeństwa" - napisano.

Stowarzyszenie argumentuje ponadto, że kina nie wchodzą w zakres definicji ustawowej mediów, w związku z czym branża nie powinna być objęta opłatą, a raczej stanowić jednego z beneficjentów wpływów. W stanowisku wskazano, że podobne opłaty od przychodów z reklam obowiązujące w innych krajach (na Węgrzech, w Grecji, Francji, Austrii i Wielkiej Brytanii) nie obejmują kin.

Dodano, że kina mają obowiązek wpłaty na rzecz Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w wysokości 1,5 proc. przychodu uzyskanego z tytułu wyświetlania filmów i reklam w kinie, na podstawie ustawy o kinematografii.

"Wprowadzona opłata stanowiłaby więc podwójne opodatkowanie tego samego przychodu z emisji reklam przez kina" - oceniono.

Stowarzyszenie zgłasza też ogólne wątpliwości wobec planowanej opłaty.

"Należy zaznaczyć, że zgodnie z ugruntowanym orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego oraz zasadami przyzwoitej legislacji, jakiekolwiek zmiany w opodatkowaniu, czy też wprowadzanie zupełnie nowych form opodatkowania, powinno się ogłaszać do 30 listopada roku poprzedzającego rok podatkowy, inaczej są one niezgodne z Konstytucją. Opłata ta ma wiele znamion podatku i może wpłynąć w sposób analogiczny jak nowy podatek na płynność podmiotów nią objętych" - napisano. (PAP Biznes)

kuc/ asa/

Źródło:PAP Biznes
Tematy
Temperatura skacze, nagroda wzrasta! Otwórz konto i odbierz nawet 350 zł!

Temperatura skacze, nagroda wzrasta! Otwórz konto i odbierz nawet 350 zł!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki