REKLAMA

KRYNICKI RECYKLING S.A.: Podpisanie aneksu nr 7 do znaczącej umowy handlowej

2021-12-22 15:40
publikacja
2021-12-22 15:40
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 23 / 2021
Data sporządzenia: 2021-12-22
Skrócona nazwa emitenta
KRYNICKI RECYKLING S.A.
Temat
Podpisanie aneksu nr 7 do znaczącej umowy handlowej
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Krynicki Recykling S.A. (dalej Emitent) z siedzibą w Olsztynie informuje, że w dniu 22 grudnia 2021 roku podpisany został Aneks nr 7 do umowy handlowej (dalej Umowa) z Ardagh Glass S.A. z siedzibą w Gostyniu. O zawarciu wyżej wymienionej umowy Emitent informował w ESPI 3/2017, ESPI 1/2018, ESPI 1/2019, ESPI 2/2020 oraz ESPI 24/2020. Przedmiotem umowy jest dostawa stłuczki szkła opakowaniowego do Ardagh Glass S.A.

Na mocy niniejszego aneksu wydłużony został okres obowiązywania umowy z dnia 31 grudnia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku. Aneks nr 7 do umowy obejmuje dostawy stłuczki, które będą realizowane w roku 2022, a jego szacunkowa wartość wynosi 22.548.000 zł netto i jest uzależniona od faktycznie zrealizowanych dostaw. Pozostałe warunki umowy nie uległy zmianie.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-12-22 Adam Krynicki Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Do zdobycia aż 360 zł z Kontem 360° Banku Millennium!

Do zdobycia aż 360 zł z Kontem 360° Banku Millennium!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki