REKLAMA

KRYNICKI RECYKLING S.A.: Korekta Raportu bieżącego nr 29/2022 opublikowanego w dniu 14 czerwca 2022 r., dotyczącego powołanie członków Komitetu Audytu.

2022-06-20 12:46
publikacja
2022-06-20 12:46
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 29 / 2022 K
Data sporządzenia: 2022-06-20
Skrócona nazwa emitenta
KRYNICKI RECYKLING S.A.
Temat
Korekta Raportu bieżącego nr 29/2022 opublikowanego w dniu 14 czerwca 2022 r., dotyczącego powołanie członków Komitetu Audytu.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd KRYNICKI RECYKLING S.A. z siedzibą w Olsztynie przy ul. Iwaszkiewicza 48/23, 10-089 Olsztyn (dalej: „Spółka”) przekazuje korektę Raportu bieżącego nr 29/2022 opublikowanego w dniu 14 czerwca 2022 r., dotyczącego powołanie członków Komitetu Audytu.
Treść raportu przed korekta:
Zarząd spółki Krynicki Recykling S.A. (dalej Spółka) informuje, że na posiedzeniu w dniu 14 czerwca 2022 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o powołaniu ze swego grona Komitetu Audytu.

W składu Komitetu Audytu zostali powołani:
1) Pani Magdalena Czajka– Przewodnicząca Komitetu Audytu;
2) Pan Rafał Bogusławski - Wiceprzewodniczący Komitetu Audytu;
3) Pani Anna Andrzejak– Członek Komitetu Audytu.
Zarząd Krynicki Recykling S.A. dodatkowo informuje, iż dwóch Członków Komitetu Audytu spełnia wymagania określone w art. 129 ust. 1,3,5 i 6 Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (DZ.U.z 2017 r. poz. 1089).

Treść raportu po korekcie:

Zarząd spółki Krynicki Recykling S.A. (dalej Spółka) informuje, że na posiedzeniu w dniu 14 czerwca 2022 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o powołaniu ze swego grona Komitetu Audytu.

W składu Komitetu Audytu zostali powołani:
1) Pani Magdalena Czajka– Przewodnicząca Komitetu Audytu;
2) Pani Anna Andrzejak - Wiceprzewodniczący Komitetu Audytu;
3) Pan Rafał Bogusławski – Członek Komitetu Audytu.
Zarząd Krynicki Recykling S.A. dodatkowo informuje, iż dwóch Członków Komitetu Audytu spełnia wymagania określone w art. 129 ust. 1,3,5 i 6 Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (DZ.U.z 2017 r. poz. 1089).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-06-20 Adam Krynicki Prezes Zarzdu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
10% zwrotu za paliwo! Sprawdź iKonto Biznes z kartą z Plusem!

10% zwrotu za paliwo! Sprawdź iKonto Biznes z kartą z Plusem!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki