0,4500 zł
20,32% 0,0760 zł
KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA (KBD)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
2019_Skonsolidowane_spr__fin_KBDOM_30.06.2019_final.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
2019_Sprawozdanie_z_dzialalnosci_Zarzadu_KBDOM_SA__30.06.2019_final.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Zarzadu_KB_Dom_SAP_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
KBDm_SA_Sprawozdanie_BR_JSF_przeglad_2019-06-30-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
KBDm_SA_Sprawozdanie_BR_SSF_przeglad_2019-06-30-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2019 półrocze /2018 półrocze / 2019 półrocze /2018
Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego Koporporacja Budowlana Dom S.A.
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 5 242 34 184 1 222 8 063
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (410) 2 097 (96) 495
III. Zysk (strata) brutto (1 469) (1 975) (343) (466)
IV. Zysk (strata) netto (1 504) (2 206) (351) (520)
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 363 1 606 85 379
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 15 65 4 15
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (36) (1 367) (8) (322)
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 341 304 80 72
IX. Aktywa razem* 41 002 41 816 9 643 9 725
X. Zobowiązania długoterminowe* 5 247 5 747 1 234 1 337
XI. Zobowiązania krótkoterminowe* 76 300 75 190 17 945 17 486
XII. Kapitał własny* (40 546) (39 122) (9 536) (9 098)
XIII. Kapitał zakładowy* 39 707 39 707 9 339 9 234
XIV. Zysk na jedną akcję zwykłą (0,15) (0,22) (0,04) (0,05)
XV. Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą* (4,08) (3,94) (0,96) (0,92)
Dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego KorporacjaBudowlana Dom SA
XVI. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 3 493 1 116
XVII. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (212) (339) (49) (80)
XVIII. Zysk (strata) brutto (617) (675) (144) (159)
XIX. Zysk (strata) netto (617) (675) (144) (159)
XX. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (135) (633) (32) (149)
XXI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (392) (92)
XXII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 136 1 016 32 240
XXIII. Przepływy pieniężne netto, razem 0 (8) 0 (2)
XXIV. Aktywa razem* 8 198 8 230 1 928 1 914
XXV. Zobowiązania krótkoterminowe* 15 153 14 569 3 564 3 388
XXVI. Kapitał własny* (6 955) (6 339) (1 636) (1 474)
XXVII. Kapitał zakładowy* 39 707 39 707 9 339 9 234
XXVIII. Zysk na jedną akcję zwykłą (0,06) (0,07) (0,01) (0,02)
XXIX. Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą* (0,70) (0,64) (0,16) (0,15)
* Dane bilansowe dotyczące okresu porównawczego dotyczą stanu na dzień 31.12.2018 r.
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
2019 Skonsolidowane spr fin KBDOM 30.06.2019_final.pdf2019 Skonsolidowane spr fin KBDOM 30.06.2019_final.pdf Skonsolidowane SF za Ipółrocze 2019
2019 Sprawozdanie z działalności Zarządu KBDOM SA_ 30.06.2019_final.pdf2019 Sprawozdanie z działalności Zarządu KBDOM SA_ 30.06.2019_final.pdf Sprawozdanie Zarządu z działaności_SAP_2019
Oświadczenie Zarządu KB Dom_SAP_2019.pdfOświadczenie Zarządu KB Dom_SAP_2019.pdf Oświadczenie Zarządu
KBDm_SA_Sprawozdanie_BR_JSF_przegląd_2019-06-30-sig.pdfKBDm_SA_Sprawozdanie_BR_JSF_przegląd_2019-06-30-sig.pdf Sprawozdanie biegły rewident_jednostkowe
KBDm_SA_Sprawozdanie_BR_SSF_przegląd_2019-06-30-sig.pdfKBDm_SA_Sprawozdanie_BR_SSF_przegląd_2019-06-30-sig.pdf Sprawozdanie biegły rewident_skonsolidowane

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-09-30 Jan Zajączkowski Prezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.