REKLAMA
ZAGŁOSUJ

KNF: Kary pieniężne dla PZU, Altus TFI i DM BOŚ

2019-11-19 18:13
publikacja
2019-11-19 18:13

Komisja Nadzoru Finansowego nałożyła we wtorek kary pieniężne na trzy instytucje finansowe: PZU, Altus TFI i DM BOŚ, m.in. w związku ze stwierdzeniem przypadków opóźnień w przyznaniu i wypłacie odszkodowania oraz za naruszenia ustawy o ofercie publicznej.

fot. Robert Gardzinski / / FORUM

PZU SA został ukarany w związku ze stwierdzeniem przypadków opóźnień w przyznaniu i wypłacie odszkodowania lub niedopełnieniu obowiązku informacyjnego. Komisja nałożyła dwie kary pieniężne: w wysokości 150 tys. zł oraz w wysokości 1,549 mln zł.

Jak podaje Komisja "PZU dopuściła się nieterminowej likwidacji szkód oraz dopuściła się braku terminowego wykonania obowiązku informacyjnego – poinformowania o tym, że odszkodowanie nie przysługuje lub przysługuje w innej wysokości niż określona w zgłoszonym roszczeniu".

Sprawa odnosi się do 83 roszczeń zgłoszonych przez 47 poszkodowanych. W wyniku ponownego rozpoznania sprawy, Komisja uznała za zasadne uchylenie zaskarżonej decyzji z 27 marca 2018 r. i nałożenie dwóch kar pieniężnych w łącznej wysokości niższej niż kara pieniężna nałożona na podstawie zaskarżonej decyzji.

Komisja nałożyła również na Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych dwóch kar pieniężnych po 570 tys. zł w związku z wyceną akcji spółki akcyjnej wprowadzonych do obrotu na NewConnect w okresie od 28 grudnia 2017 r. do 20 kwietnia 2018 r. oraz od 21 kwietnia 2018 r. do 21 września 2018 r.

Wskazane kary zostały nałożone w związku z naruszeniem przez Altus FIO Parasolowy § 23 ust. 2 w zw. z § 24 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych.

Komisja podała, że "w związku z nowymi okolicznościami mającymi wpływ na wymiar kary, tj.: pogorszeniem się sytuacji finansowej Altus TFI SA Komisja uchyliła decyzję KNF z dnia 25 czerwca 2019 r. i nałożyła karę w niższej wysokości".

Ukarany został także Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska SA, który otrzymał karę pieniężną 100 tys. zł za naruszenie m.in. przepisów ustawy o obrocie instrumentami, poprzez niedostateczną realizację obowiązku nadzoru nad czynnościami wykonywanymi przez agenta firmy inwestycyjnej tj. Bank Ochrony Środowiska S.A.

KNF wskazuje, że decyzja z 24 września 2019 r. o nałożeniu na Nextfield dwóch kar na sumę 1 mln 260 tys. uzyskała walor ostateczności z uwagi na niezłożenie przez stronę w 14-dniowym terminie liczonym od dnia doręczenia decyzji wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. Termin upłynął 25 października 2019 r. (PAP)

Autor: Piotr Gozdowski

pgo/ skr/

Źródło:PAP
Tematy
Najlepsze konta dla płacących kartą lub telefonem - styczeń 2022 r.

Najlepsze konta dla płacących kartą lub telefonem - styczeń 2022 r.

Komentarze (1)

dodaj komentarz
znawca_inwestor
Dla państwowych boś i pzu po 100 tys., a dla wrogiego altusa milion kary

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki