REKLAMA

KGL S.A.: Informacja o transakcjach skupu akcji własnych w celu ich umorzenia

2022-08-31 12:26
publikacja
2022-08-31 12:26
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Zalacznik_do_ESPI_23.2022.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 23 / 2022
Data sporządzenia: 2022-08-31
Skrócona nazwa emitenta
KGL S.A.
Temat
Informacja o transakcjach skupu akcji własnych w celu ich umorzenia
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd KGL S.A. („Emitent”, „Spółka”), informuje, że w dniach 24 - 30 sierpnia 2022 r. Dom Maklerski PKO BP S.A., działając w imieniu Spółki, nabył na rzecz Spółki 2 568 sztuk akcji Spółki po średniej cenie ważonej wolumenem 11,48 zł. Łączna wartość nabytych akcji we wskazanym wyżej okresie wyniosła 29 486,95 zł.
Łącznie, w okresie od dnia podjęcia uchwał nr. 25 i 26 przez ZWZ Spółki w dniu 22 czerwca
2022 r. do 30 sierpnia 2022 r. nabyto w ramach skupu 17 074 sztuk akcji własnych Spółki
o łącznej wartości 189 831,65 zł. Średni kurs nabycia akcji ważony obrotami we wskazanym wyżej okresie wyniósł 11,12 zł za 1 akcję.
Zgodnie z postanowieniami uchwały nr. 26 ZWZ KGL S.A. z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia w okresie od dnia podjęcia przedmiotowej uchwały do dnia 31 grudnia 2023 r. akcji własnych Spółki, nie później niż w ciągu 6 miesięcy od dnia 31 grudnia 2023 r. Zarząd zwoła Walne Zgromadzenie Spółki z porządkiem obrad obejmującym co najmniej podjęcie uchwały w sprawie umorzenia nabytych akcji własnych Spółki oraz uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki w wyniku umorzenia akcji własnych.
Załączniki
Plik Opis
Załącznik do ESPI 23.2022.pdfZałącznik do ESPI 23.2022.pdf Szczegóły transakcji zawartych w ramach skupu akcji własnych spółki KGL S.A.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-08-31 Krzysztof Gromkowski Prezes Zarządu
2022-08-31 Lech Skibiński Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki